• Investor Relations
  • Työpaikat

TIETOJA LOGISTIC CONTRACTORISTA

Edistämme kehitystä Pohjoismaissa kestävää kehitystä edustavien ja joustavien logistiikka- ja teollisuusrakennusten rakentamisessa. Meillä on huippuluokan osaamista kaikessa oikean paikan valitsemisesta laitokselle laitoksen kalustamiseen edistyneillä automaatioratkaisuilla.

PAINOPISTE KESTÄVÄSSÄ TULEVAISUUDESSA

Meillä on tarvittava tietämys kestävään rakentamiseen täysin asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja haastavien sertifiointien ehdot täyttäen. Tavoitteemme on siirtyä fossiilivapaaseen toimintaan vuoteen 2030 mennessä sähkönkäytössä, lämmityksessä, kuljetuksissa ja jätehuollossa.

KOKONAISRATKAISU TONTTIA MYÖTEN

Olemme luoneet arvokkaan kontaktiverkoston tärkeimpiin pohjoismaisiin logistiikkakeskuksiin niin kuntien kuin yksityisten maanomistajien kanssa. Sen lisäksi olemme kehittäneet omaa maapankkiamme, jossa on logistiikka- ja teollisuustontteja strategisissa paikoissa.

LOGISTIC CONTRACTOR 150 MILJOONAN EURON SOPIMUKSEEN H2 GREEN STEELIN KANSSA

Logistic Contractor on allekirjoittanut sopimuksen H2 Green Steelin kanssa osuuksista vihreän teräksen tuotantolaitoksesen rakentamisesta Bodeniin.

Logistiikkatilat

Onko suunnitelmissanne rakentaa 10 000 neliötä, 30 000 neliötä tai vielä enemmän? Tähän mennessä olemme rakentaneet noin 100 kohdetta logistiikan tarpeisiin, minkä ansiosta olemme kehittäneet ainutlaatuista osaamista tällä alueella. Suurten tilojen rakentaminen käy nopeasti, kustannustehokkaasti ja laadukkaalla toimituksella selkeiden ja harkittujen suunnittelu- ja toteutusprosessien ansiosta. Meillä on tarvittava tietämys kestävään rakentamiseen täysin asiakkaiden toiminnan ja tarpeiden mukaisesti.

TEOLLISUUSRAKENNUKSET

Erikoisosaamiseemme perustuvat rakennukset sopivat niin kevyeen teollisuus- kuin logistiikkakäyttöön. Ero on valmistettavien tuotteiden vaatimissa erikoislaitteissa. Olemme tottuneet sisällyttämään asiakkaan liiketoimintaan liittyviä monimutkaisiasivu-urakoita tuotantosuunnitteluumme.

TARJOAMA

URAKOINTI

Työskentelemme hankkeissamme tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme ja muiden osapuolten kanssa, olipa kyseessä avaimet käteen -urakka tai yhteishanke.

Hankekehitys

Hankekehitys tarkoittaa, että otamme vastuun sekä rakennuttajana että urakoitsijana koko ketjusta maanhankinnasta rakentamiseen avaimet käteen -periaatteella.

Uutiset