• Investor Relations
  • Työpaikat

YMPÄRISTÖÄLYKÄS RAKENNUSTYÖMAA

Tärkeä palanen ponnistuksissamme lopettaa fossiilisten polttoaineiden käyttö vuonna 2030 sähkössä, lämmityksessä, kuljetuksissa ja jätehuollossa on itse kehitetty työkalumme ”Ympäristöälykäs rakennustyömaa”. Työkalussa on kolme tasoa, pronssi, hopea ja kulta. Pronssi on työmaan alin taso, mutta pyrimme aina sitä korkeammalle.

Ilmastoälykkäällä työmaalla pyritään vähentämään tuotantovaiheen ilmastopäästöjä tietoisilla valinnoilla ja kiertoajattelulla. Käytämme mm. seuraavia keinoja:

  • Käytämme työmaillamme uusiutuvista lähteistä tulevaa sähköä.
  • Vaadimme rakennustyömaalla syntyvän jätteen huolellista lajittelua.
  • Sisällytämme rakenteelliseen hankintaprosessiin sitä sääteleviä ympäristöliitteitä, jotka liittyvät esimerkiksi biopolttoaineiden tai sähkön käyttöön työkoneissa ja kuljetuksissa.
  • Selvitämme mahdollisuuden käyttää kierrätysmateriaaleja.
  • Kirjaamme rakennuksessa käytetyt materiaalit ja tuotteet digilokiin läpinäkyvyyden ja tulevan jäljitettävyyden vuoksi.

Työkalu on dynaaminen, sillä vaatimukset ja mittausalueet arvioidaan ja päivitetään kerran vuodessa.