• Investor Relations
  • Työpaikat

Kestävä kehitys

LC:n tavoite on rakentaa kestäviä, moderneja ja tehokkaita logistiikka- ja teollisuustiloja, jotka auttavat parantamaan ihmisten elinympäristöä. Kestävä kehitys on olennainen osa toimintaamme ja liiketoimintastrategiaamme. Etsimme jokaisessa hankkeessa parhaan mahdollisen ratkaisun yhdessä asiakkaan, alihankkijoiden ja toimittajien kanssa ja tuotamme perusteita päätöksille ilmastolaskelmien ja elinkaarianalyysien avulla.

KESTÄVÄ LIIKETOIMINTA

Pyrimme tasapainottamaan taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen vastuullisuuden. Parannamme liiketoiminnan vastuullisuutta rakentamalla kiinteistömme kestäviksi elinkaaren osalta. Samalla edistämme turvallisia työympäristöjä, tervettä kilpailua sekä alan monimuotoisuutta ja tasa-arvoisuutta.

Seuraava kestävän kehityksen pyörä havainnollistaa alueita, joilla työskentelemme sekä LC:ssä että koko Wästbygg-konsernissa. Kahdeksan lohkoa vastaavat kestävän kehityksen näkökohtia, joita pidämme tärkeimpinä kestävän liiketoiminnan kannalta. Pyörä näyttää myös yhteyden YK:n globaaleihin kestävän kehityksen tavoitteisiin.

FOSSIILIVAPAA

Selkeä tavoite on olla fossiilivapaa vuoteen 2030 mennessä sähkön, lämmityksen, kuljetusten ja jätteiden suhteen. Tämä edellyttää aktiivista työtä, jotta pystymme vähentämään riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista ja lisäämään uusiutuvan energian osuutta toiminnassamme. Mittaamme ja parannamme kestävää kehitystämme erilaisten työkalujen avulla. Esimerkiksi Ympäristöälykäs rakennustyömaa auttaa meitä pienentämään ilmastojalanjälkeämme tuotantovaiheessa.

YMPÄRISTÖÄLYKÄS RAKENNUSTYÖMAA

Ilmastoälykkäällä työmaalla pyritään vähentämään tuotantovaiheen ilmastopäästöjä tietoisilla valinnoilla ja kiertoajattelulla.

YMPÄRISTÖSERTIFIOINTI JA VIHREÄT VALINNAT

Ympäristösertifikaatilla taataan rakennuksen erilaiset ominaisuudet, jotka liittyvät materiaalien valintaan, sisäympäristöön, luonnonvarojen käyttöön ja ympäristövaikutuksiin.