• Investor Relations
  • Työpaikat

Kestävä kehitys

LC:n tavoite on rakentaa kestäviä, moderneja ja tehokkaita logistiikka- ja teollisuustiloja, jotka auttavat parantamaan ihmisten elinympäristöä. Kestävä kehitys on olennainen osa toimintaamme ja liiketoimintastrategiaamme. Etsimme jokaisessa hankkeessa parhaan mahdollisen ratkaisun yhdessä asiakkaan, alihankkijoiden ja toimittajien kanssa ja tuotamme perusteita päätöksille ilmastolaskelmien ja elinkaarianalyysien avulla.

KESTÄVÄ LIIKETOIMINTA

Pyrimme tasapainottamaan taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen vastuullisuuden. Parannamme liiketoiminnan vastuullisuutta rakentamalla kiinteistömme kestäviksi elinkaaren osalta. Samalla edistämme turvallisia työympäristöjä, tervettä kilpailua sekä alan monimuotoisuutta ja tasa-arvoisuutta.

Seuraava kestävän kehityksen pyörä havainnollistaa alueita, joilla työskentelemme sekä LC:ssä että koko Wästbygg-konsernissa. Kahdeksan lohkoa vastaavat kestävän kehityksen näkökohtia, joita pidämme tärkeimpinä kestävän liiketoiminnan kannalta. Pyörä näyttää myös yhteyden YK:n globaaleihin kestävän kehityksen tavoitteisiin.

HIILINEUTRAALI

Hiilineutraaliuden saavuttaminen arvoketjussamme vuoteen 2045 mennessä on selkeä tavoite ryhmälle. Tämä vaatii esimerkiksi aktiivisia toimia vähentääksemme riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista ja lisätäksemme uusiutuvan energian osuutta toiminnassamme. Käytämme erilaisia työkaluja mitataksemme ja parantaaksemme kestävän kehityksen suoritustamme. Esimerkiksi Ympäristöälykäs rakennustyömaa auttaa meitä pienentämään ilmastojalanjälkeämme tuotantovaiheessa.

YMPÄRISTÖÄLYKÄS RAKENNUSTYÖMAA

Ilmastoälykkäällä työmaalla pyritään vähentämään tuotantovaiheen ilmastopäästöjä tietoisilla valinnoilla ja kiertoajattelulla.

YMPÄRISTÖSERTIFIOINTI JA VIHREÄT VALINNAT

Ympäristösertifikaatilla taataan rakennuksen erilaiset ominaisuudet, jotka liittyvät materiaalien valintaan, sisäympäristöön, luonnonvarojen käyttöön ja ympäristövaikutuksiin.