• Investor Relations
  • Karriere

Bæredygtighed

LC’s vision er at opføre bæredygtige, moderne og effektive logistik- og industrianlæg, som forbedrer livsmiljøet for mennesker. Bæredygtighed er fuldt integreret i vores virksomhed og forretningsstrategi. Ved hvert projekt samarbejder vi tæt med kunden, underentreprenører og leverandører for at identificere den optimale løsning. Vi udarbejder beslutningsgrundlaget ud fra klimaberegninger og livscyklusanalyser for at sikre den mest miljøvenlige tilgang.

EN BÆREDYGTIG VIRKSOMHED

Vi stræber efter et velafbalanceret samspil mellem økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed og skaber bæredygtige virksomheder ved at udvikle og opføre ejendomme med stort fokus på livscyklusperspektivet. Samtidig fremmer vi sikre arbejdspladser, sund konkurrence samt øget mangfoldighed og ligestilling i branchen.

Vores bæredygtighedshjul illustrerer de områder, vi arbejder med hos LC og i hele Wästbygg Gruppen. De otte lagkagestykker repræsenterer de vigtigste bæredygtighedsaspekter for vores virksomhed. Hjulet viser også vores forbindelse til FN’s globale bæredygtighedsmål.

FOSSILFRI 2045

Vores mål er at opnå klimaneutralitet i vores værdikæde senest i 2045. Det kræver blandt andet, at vi aktivt arbejder på at reducere vores afhængighed af fossile brændstoffer og øge andelen af ​​vedvarende energi i vores aktiviteter. Vi anvender forskellige værktøjer til at måle og forbedre vores bæredygtighedsresultater. Et eksempel er vores brug af Klimasmart byggeplads, som hjælper med at reducere vores klimaaftryk i produktionsfasen.

Klimasmart byggeplads

I forbindelse med vores klimasmarte byggeplads har vi fokus på at reducere klimarelevante emissioner i produktionsfasen ved hjælp af bevidste valg og en cirkulær tankegang.

Miljøcertificering og grønne valg

En miljøcertificering sikrer en række kvaliteter i byggeriet vedrørende materialevalg, indeklima, ressourceanvendelse og påvirkning af nærmiljøet.