• Investor Relations
  • Karriere

Miljøcertificering og grønne valg

Via en miljøcertificering sikres en række kvaliteter i byggeriet vedrørende materialevalg, indeklima, ressourceanvendelse og påvirkning af nærmiljøet. En miljøcertificering letter ligeledes arbejdet med rapportering i henhold til EU’s taksonomi. En anden stor fordel er, at både banker og andre kreditinstitutter, der foretager investeringer, i langt højere grad går efter ”grønne” placeringer, og det bliver ganske enkelt nemmere at tiltrække kapital.

Hos LC har vi stor erfaring med at arbejde med miljøcertificeringer i henhold til BREEAM, og vi styrer projektet efter de opsatte mål fra projektering frem til gennemført certificering.

Som alternativ, eller supplement, til miljøcertificering, kan vi tilbyde en række grønne valg. I dag vælger langt de fleste af vores kunder at installere solceller på taget. Vi kan også tilbyde yderligere foranstaltninger til mindskelse af energiforbruget såsom jordvarme eller bygninger i energiklasse A. I forbindelse med visse projekter har vi installeret udstyr til indsamling af regnvand, som efterfølgende anvendes til bilvask eller toiletskyl.

Da de bygninger, vi opfører, optager et stort jordareal, er det vigtigt at værne om den biologiske mangfoldighed i nærmiljøet. Gennemtænkt beplantning, grønne områder, damme med overfladevand eller at plante stenurt på en del af taget er eksempler på foranstaltninger, der giver en positiv effekt.