• Investor Relations
  • Karriere

ENTREPRISEN

Vi arbejder tæt sammen med vores kunder og de øvrige parter i vores projekter, uanset om aftaleformen er totalentrepriser, udførelsesentrepriser eller samarbejde.

Jo tidligere vi kommer med i processen, desto større nytte kan du som kunde drage af vores store erfaring. Sammen kan vi optimere logistik- eller industrianlægget ud fra flere parametre. Hvordan udnyttes arealet bedst muligt? Hvilket udstyr kræves, for at virksomheden kan fungere både i dag og på sigt? Hvilken merværdi kan en miljøcertificering tilføre? Gennem samarbejde finder vi den bedste måde, hvorpå vi kan drive projektet frem mod de opsatte mål vedrørende udformning, kvalitet, tidsplaner og økonomi.

Vores ledelsessystem er certificeret i henhold til ISO 9001 og 14001 og sikrer, at de kvalitets- og miljømæssige krav til bygningen opfyldes.

Heldækkende koncept til samarbejde/partnering

Vi ser store fordele ved samarbejdsentrepriser, som indebærer, at ordregiver, entreprenør og samt konsulenter og underentreprenører har en fælles organisation, der i fællesskab arbejder hen mod opsatte mål med transparens i forhold til økonomien og har et fælles risiko- og mulighedsarbejde. Arbejdsmåden giver alle parter en øget sikkerhed og skaber plads til større fleksibilitet end en traditionel entreprise.

Kontakt os gerne, så fortæller vi mere