• Investor Relations
  • Karriere

Klimasmart byggeplads

En vigtig brik i arbejdet med at nå vores mål om klimaneutralitet i vores værdikæde senest i 2045 er vores selvudviklede værktøj, ”Klimasmart byggeplads”. Dette værktøj har tre niveauer – bronze, sølv og guld. Bronze repræsenterer det laveste niveau, en byggeplads kan opnå, men vi stræber altid efter at opnå et højere niveau.

I forbindelse med vores klimasmarte byggeplads har vi fokus på at reducere klimarelevante emissioner i produktionsfasen ved hjælp af bevidste valg og en cirkulær tankegang. Det gør vi bl.a. ved at:

  • anvende strøm fra vedvarende kilder på vores byggepladser
  • stille krav til en høj grad af sortering af det affald, der genereres på byggepladsen
  • udføre et struktureret indkøbsarbejde med styrende miljøbilag med krav til f.eks. biomassebrændstof eller el drift af arbejdsmaskiner og ved transport.
  • gennemgå muligheden for at bruge genanvendt materiale
  • føre digital logbog over de materialer og produkter, der anvendes ved byggeriet med henblik på transparens og fremtidig sporbarhed.

Vores værktøj er dynamisk, da krav og målområder evalueres og opgraderes årligt.