• Investor Relations
  • Karriere

Bærekraft

LCs visjon er å bygge bærekraftige, moderne og effektive logistikk- og industrianlegg som bidrar til bedre livsmiljøer for mennesker. Bærekraft er en integrert del av virksomheten og forretningsstrategien vår. I alle prosjekter arbeider vi sammen med kunden, underentreprenører og leverandører for å finne den best mulige løsningen, og vi kan utarbeide beslutningsunderlag gjennom klimaberegninger og livssyklusanalyser.

EN BÆREKRAFTIG VIRKSOMHET

Vi streber etter å ha et godt balansert samspill mellom økonomisk, økologisk og sosial bærekraft, og skaper bærekraftige forretninger gjennom å utvikle og bygge eiendommer med stort fokus på livssyklusperspektivet. Samtidig fremmer vi sikre arbeidsplasser, sunn konkurranse samt økt mangfold og likestilling i bransjen.

Bærekraftshjulet illustrerer de områdene som vi arbeider innenfor, både i LC og hele Wästbygg Gruppen. De åtte kakestykkene viser de bærekraftaspektene som vi vurderer som viktigst for at forretningsvirksomheten vår skal være bærekraftig. Hjulet viser også koblingen til FNs globale bærekraftsmål.

KLIMANØYTRAL

Å oppnå klimaanøytralitet i vår verdikjede innen 2045 er et klart mål for konsernet. Det krever for eksempel aktive tiltak for å redusere vår avhengighet av fossile brensler og øke andelen fornybar energi i vår virksomhet. Vi bruker ulike verktøy for å måle og forbedre vår bærekraftsprestasjon. Ett eksempel er Klimasmart byggearbeidsplass som hjelper oss med å minske klimaavtrykket vårt i produksjonsfasen.

Klimasmart byggearbeidsplass

Fokuset innenfor Klimasmart byggearbeidsplass ligger på å minske klimautslippene i produksjonsfasen gjennom bevisste valg og en sirkulær tankegang.

Miljøsertifisering og grønne valg

Gjennom en miljøsertifisering ivaretas en rekke kvaliteter i bygget knyttet til materialvalg, innemiljø, ressursbruk og påvirkning av nærområdet.