• Investor Relations
  • Karriere

Bærekraft

LCs visjon er å bygge bærekraftige, moderne og effektive logistikk- og industrianlegg som bidrar til bedre livsmiljøer for mennesker. Bærekraft er en integrert del av virksomheten og forretningsstrategien vår. I alle prosjekter arbeider vi sammen med kunden, underentreprenører og leverandører for å finne den best mulige løsningen, og vi kan utarbeide beslutningsunderlag gjennom klimaberegninger og livssyklusanalyser.

EN BÆREKRAFTIG VIRKSOMHET

Vi streber etter å ha et godt balansert samspill mellom økonomisk, økologisk og sosial bærekraft, og skaper bærekraftige forretninger gjennom å utvikle og bygge eiendommer med stort fokus på livssyklusperspektivet. Samtidig fremmer vi sikre arbeidsplasser, sunn konkurranse samt økt mangfold og likestilling i bransjen.

Bærekraftshjulet illustrerer de områdene som vi arbeider innenfor, både i LC og hele Wästbygg Gruppen. De åtte kakestykkene viser de bærekraftaspektene som vi vurderer som viktigst for at forretningsvirksomheten vår skal være bærekraftig. Hjulet viser også koblingen til FNs globale bærekraftsmål.

FOSSILFRIE

Det er et klart mål å være fossilfrie i 2030 med hensyn til strøm, varme, transport og avfall. Det krever at vi arbeider aktivt med å minske avhengigheten vår av fossile brensler og øke andelen fornybar energi i virksomheten. Vi benytter oss av ulike verktøy for å måle og forbedre våre bærekraftsprestasjoner. Ett eksempel er Klimasmart byggearbeidsplass som hjelper oss med å minske klimaavtrykket vårt i produksjonsfasen.

Klimasmart byggearbeidsplass

Fokuset innenfor Klimasmart byggearbeidsplass ligger på å minske klimautslippene i produksjonsfasen gjennom bevisste valg og en sirkulær tankegang.

Miljøsertifisering og grønne valg

Gjennom en miljøsertifisering ivaretas en rekke kvaliteter i bygget knyttet til materialvalg, innemiljø, ressursbruk og påvirkning av nærområdet.