• Investor Relations
  • Karriere

Prosjektutvikling

Prosjektutvikling innebærer at vi tar ansvaret som både byggherre og entreprenør, det vil si for hele kjeden fra kjøp av grunn frem til et nøkkelferdig bygg.

Mange av kundene våre vil heller leie enn å eie eiendom. Etter å ha kartlagt behovene, inngår vi en leieavtale. Deretter kjøper vi grunn på ønsket sted, påtar oss ansvaret for plan- og godkjenningsprosessen, tegner, prosjekterer og bygger. Alt i nært samarbeid med vår kommende leietaker. Alle våre egenutviklede logistikk- og industrianlegg miljøsertifiseres.

Les mer under Bærekraft

Ettersom vi ikke selv opptrer som eiendomseier på lang sikt, er en del av oppgaven vår å inngå avtale med en langsiktig eier av eiendommen. Gjennom et veletablert og stort kontaktnett blant sterke investorer og eiendomsselskaper finner vi frem til riktig kjøper.

Kontakt oss gjerne, så forteller vi mer