• Investor Relations
  • Karriere

Vårt tilbud

Etter mange år i bransjen er vi i dag en ledende spesialist og trygg partner når det gjelder å bygge og utvikle logistikk- og industrianlegg i Norden. Vi har den kunnskapen som trengs for å bygge bærekraftig, helt tilpasset kundenes behov.

LOGISTIKKANLEGG

Tillit er en viktig hjørnestein i vår måte å arbeide på. Sammen med deg som kunde skaper vi best mulige forutsetninger for din kommende logistikketablering.

INDUSTRIBYGG

I løpet av de siste årene har vi arbeidet med noen av de største industriprosjektene i Sverige. Vi har skapt forutsetninger for bestillernes virksomhet med bygg som er godt tilpasset det avanserte utstyret som er installert i ettertid.

Entreprise

Vi samarbeider nært med kundene våre og andre parter i prosjektene våre, uavhengig av om avtaleformen er totalentreprise, utførelsesentreprise eller samspill.

Prosjektutvikling

Prosjektutvikling innebærer at vi tar ansvaret som både byggherre og entreprenør, det vil si for hele kjeden fra kjøp av grunn frem til et nøkkelferdig bygg.