• Investor Relations
  • Karriere

Nyheter

LC utvider Hemtex’ logistikkanlegg i Borås, Sverige – blir mer enn dobbelt så stor

Logistic Contractor har inngått avtale med norske Fabritius Gruppen om å utvide Hemtex’ lager- og kontorlokaler i Borås i Sverige med over 32 000 m². LC har også bygget det eksisterende logistikkanlegget på 26 000 m², som ble ferdig så sent som i mars i år. Det nye prosjektet omfatter også nye utomhusarealer, og ordreverdien beløper seg til ca. 200 millioner SEK.

Les mer

LC i Norge vokser – utvider med ny prosjekteringsleder og anleggsleder

Etableringen av Logistic Contractor i Norge har blitt godt tatt imot i markedet, og vår aktivitet er stadig økende. Det er i LC sin strategi å ha nøkkelfunksjoner engasjert internt, og som et ledd i det vi nå rekruttert to personer til organisasjonen i Norge. Espen Brauer Mikkelsen er ansatt som prosjekteringsleder, og Eirik Haakenstad som anleggsleder.  Begge har bred og variert erfaring innenfor sine respektive roller. Espens tidligere erfaringer...

Les mer

Logistic Contractor AS tegner milliardkontrakt med Ahlsell Norge AS på Holmenga i Eidsvoll 

Grossistselskapet Ahlsell Norge AS skal flytte til et nytt moderne logistikkanlegg på Holmenga i Eidsvoll. Her har Logistic Contractor AS (LC) utviklet et prosjekt som inneholder ca. 62.000 m² bygningsmasse og tilsammen ca. 266.000 m² tomt. Tomteopparbeidelsen er i full gang, og prosjektet skal stå ferdigstilt i løpet av 2025. Ahlsell har tegnet en bare-house leieavtale på 15 år og vil betale en årlig leie på ca. MNOK 80. LC er både byggherre og...

Les mer

Logistic Contractor AS har inngått opsjonsavtale om kjøp av ytterligere 191 mål næringstomt på Holmenga i Eidsvoll kommune

Høsten 2021 ervervet Logistic Contractor AS 266 mål næringstomt på Holmenga ved Nebbenes i Eidsvoll kommune. Nå har selskapet inngått en opsjonsavtale om å kjøpe ytterligere 191 mål tomt i tilknytning til den eksisterende tomten. Med dette kontrollerer LC nå over 450 mål næringstomt i området. Arbeidet med regulering av tomten starter nå. Transaksjonen gjennomføres når reguleringen er avsluttet. – Den opprinnelige tomten vi ervervet er...

Les mer

Logistic Contractor i milliardavtale med H2 Green Steel

Logistic Contractor har signert avtale med H2 Green Steel om å bygge deler av et anlegg for produksjon av grønt stål i Boden. Avtalen omfatter et bygg på 150 000 kvadratmeter og ordreverdien er på cirka 1,7 milliarder SEK. Avtalen er betinget av at H2 Green Steel får finansiering til prosjektet. Ordreverdien vil først inngå i Wästbygg Gruppens ordreinngang etter at kunden har mottatt en positiv finansieringsbeslutning. – Vi er ekstremt stolte...

Les mer