• Investor Relations
  • Karriere

Industribygg

I løpet av de siste årene har vi arbeidet med noen av de største industriprosjektene i Sverige. Vi har skapt forutsetninger for bestillernes virksomhet med bygg som er godt tilpasset det avanserte utstyret som er installert i ettertid. I 2012 fikk vi i oppdrag å utvikle og bygge nye lokaler i Halmstad for et foretak som fremstiller stålprodukter. Det ble starten på vår utvidelse av nedslagsfeltet i retning industribygg, som i dag utgjør en betydelig del av virksomheten vår.

Noen store prosjekter som vi har arbeidet med de siste årene er Northvolts batterifabrikk i Skellefteå og Nobias anlegg for kjøkkenproduksjon sør for Jönköping. Begge byggene er på over 100 000 kvm hver, og i 2024 tar vi fatt på et nytt stort industriprosjekt – H2 Green Steels anlegg i Boden.

Utfordringene er mange i prosjekter av denne størrelsen, men opp gjennom årene har vi suksessivt bygget på den kompetansen som kreves for samordning, planlegging av innkjøp og logistikk samt administrasjon av personell og underentreprenører. Northvolts anlegg er ett eksempel, der et stort antall aktører og mer enn femti nasjoner var representert på byggeplassen. Et spennende og komplekst prosjekt der våre spesialistkunnskaper innenfor logistikk- og industrianlegg virkelig kom til sin rett. Og der er vi med og bidrar til den grønne omstillingen.