• Investor Relations
  • Karriere

Personvernerklæring

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til deg

Din tillit er viktig for oss. Vårt mål er at du skal føle deg trygg når du gir personopplysninger til oss. Personopplysninger er all informasjon som kan brukes til å identifisere en enkeltperson, for eksempel navn og e-postadresse.

Vi treffer tiltak for å sikre at dine personopplysninger alltid er beskyttet hos oss og at de behandles i henhold til personvernforordningen (GDPR) samt våre interne retningslinjer og rutiner. Bare et begrenset antall personer med spesiell tillatelse har tilgang til informasjonen. Vi har også utnevnt et personvernombud som har til oppgave å kontrollere at vi etterlever disse reglene, retningslinjene og rutinene.

Slik behandler Logistic Contractor dine personopplysninger

Med behandling av personopplysninger menes alle operasjoner som vi eller en tredjepart gjør med personopplysningene, som for eksempel innsamling, registrering og lagring.

Logistic Contractor behandler personopplysninger for å kunne holde deg informert om virksomheten vår og prosjektene våre samt for å administrere forespørsler fra deg og eventuelle avtaler med deg.

Personopplysninger behandles også i statistikkøyemed for å se hvordan brukerne utnytter nettstedene våre og for å analysere søkeatferd, samt for å vise deg tilpasset innhold.

På nettstedene våre finnes det funksjoner der du selv kan laste opp informasjon. For eksempel en CV. Hvis informasjonen inneholder andre personers personopplysninger, må du ha deres samtykke til dette.

Noen ganger benytter vi eksterne samarbeidspartnere som får tilgang til dine personopplysninger. F.eks. eiendomsmeglere, rekrutterere eller IT-konsulenter. Virksomheter som behandler personopplysninger må alltid undertegne en avtale med oss for at vi skal kunne sikre et høyt beskyttelsesnivå.

Vi behandler personopplysninger som er nødvendige til disse formålene, f.eks. navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Disse opplysningene lagres hos oss så lenge de trengs til formålet og slettes deretter i henhold til særskilte rutiner.

Dine rettigheter

Personvernlovgivningen gir deg en rekke rettigheter. Du har for eksempel rett til å få vite hvilke av dine personopplysninger vi har lagret (såkalt registerutdrag). Du har også rett til å be om at opplysningene dine korrigeres eller slettes, at behandlingen begrenses, at eventuelle samtykker trekkes tilbake og at opplysningene dine ikke skal brukes til direkte markedsføring. Dersom du vil bestille et registerutdrag, korrigere, slette eller trekke tilbake dine personopplysninger som finnes hos oss, eller har andre spørsmål, send en e-postmelding til privacy@wastbygg.se