• Investor Relations
  • Karriere
Tilbake til alle prosjekter

Northvolt, Skellefteå

LC har oppført mesteparten av Northvolts anlegg for produksjon av kjøretøybatterier i Skellefteå i nordre Sverige. Oppdraget, som ble avsluttet i 2022, omfattet fire bygg med et samlet areal på ca. 110 000 kvm. LCs oppgave har vært å bygge et skall for virksomheten med bjelkelag, gulv, vegger og tak. Dessuten har vi ansvaret for en del installasjoner som porter, lastehus, heiser og traverskraner. En stor utfordring lå i å sikre leveranser av de store volumene med byggematerialer som krevdes. Ambisjonen var å i størst mulig grad bruke lokale leverandører og underentreprenører. For eksempel er mesteparten av både stål og betong kjøpt hos foretak i regionen, og mange lokale underentreprenører har blitt kontrahert for byggearbeidene.

Den samlede organisasjonen på byggeplassen vokste relativt raskt fra starten med både Northvolts eget personale og alle foretakene som var involvert. Et femtitalls nasjonaliteter var representert, og prosjektet ble gjennomført helt og holdent på engelsk. Som følge av den raske teknologiske utviklingen på batteriområdet ble det dessuten gjort en rekke endringer med hensyn til hvilket utstyr som skulle installeres, opp mot det som opprinnelig var planlagt. Det medførte i sin tur at vi måtte tilpasse både arbeidsmåte og det vi skulle levere til de nye forutsetningene. Gjennom vår plassorganisasjons store fleksibilitet og vilje til å finne konstruktive løsninger, kunne dette likevel håndteres på en veldig god måte med den eksisterende organisasjonen.