• Investor Relations
  • Karriere
Tilbake til arkivet

Logistic Contractor AS kjøper 266 000 kvadratmeter tomt nær Gardermoen flyplass nord for Oslo

Logistic Contractor AS, som inngår i Wästbygg Gruppen, har tegnet avtale om kjøp av en tomt på ca. 266 000 kvadratmeter rett nord for Gardermoen flyplass. Det finnes en ferdig detaljplan for tomten, og selger har påbegynt grovplanering av grunnen. Kjøpesummen beløper seg til ca. 233 millioner norske kroner.

Kjøpet gjennomføres i tre etapper, der første etappe på ca. 79 000 kvadratmeter betales og overtas senest 1. juni 2022. De to påfølgende etappene på 83 000 og 71 000 kvadratmeter betales og overtas foreløpig ett respektive tre år etter den dato da første etappe er overtatt. 33 000 kvadratmeter klassifiseres som grøntområde og vil ikke bli utbygd. Kjøpet er forutsatt fra Logistic Contractors side av at tomten etter selgers forberedende arbeider oppfyller de krav som stilles i detaljplanen og at disse er korrekt dokumentert samt at nødvendig strømtilførsel til tomten kan leveres innenfor avtalt kostnadsramme.

– Tomten ligger i direkte tilknytning til E6 omtrent 45 minutters kjøring nord for Oslo og 15 minutter fra flyplassen. Det er dermed en svært attraktiv beliggenhet for såvel logistikkaktører som for foretak med behov for større flater til produksjon eller lager. Vi har allerede inngått intensjonsavtale om industri- og logistikktomter sør for Oslo, noe som gjør at vi i og med dette kjøpet kan tilby det norske markedet flere interessante etableringsalternativer, sier Sandu Nylmon, adm. dir. i Logistic Contractor AS.

……………………….

Hvis du vil ha mer informasjon, kontakt:
Sandu Nylmon, adm. dir. Logistic Contractor AS
Tlf. +46 732-03 48 43, e-post sandu.nylmon@lc.se

Jörgen Andersson, adm. dir. Wästbygg Gruppen AB
Tlf. +46 703-23 32 02, e-post jorgen.andersson@wastbygg.se,

Marie Lindebäck, IR-sjef og vise-bærekraftsjef
Tlf. +46 734-67 20 12, e-post marie.lindeback@wastbygg.se