• Investor Relations
  • Karriere
Tilbake til arkivet

Logistic Contractor AS tegner milliardkontrakt med Ahlsell Norge AS på Holmenga i Eidsvoll 

Grossistselskapet Ahlsell Norge AS skal flytte til et nytt moderne logistikkanlegg på Holmenga i Eidsvoll. Her har Logistic Contractor AS (LC) utviklet et prosjekt som inneholder ca. 62.000 m² bygningsmasse og tilsammen ca. 266.000 m² tomt. Tomteopparbeidelsen er i full gang, og prosjektet skal stå ferdigstilt i løpet av 2025.

Ahlsell har tegnet en bare-house leieavtale på 15 år og vil betale en årlig leie på ca. MNOK 80. LC er både byggherre og entreprenør i dette prosjektet. Entreprisekontrakten utgjør alene ca. MNOK 800. I tillegg vil Ahlsell investere betydelige summer i automasjonsløsninger i bygget.

– Denne leieavtalen synligjør kjernevirksomheten til LC. Vi har bevisst spesialisert oss på å utvikle framtidsrettede logistikkanlegg med bruk av ny teknologi, optimal innvendig logistikk, høytlager, automatlager og effektive løsninger for utelagring. Både LC og Ahlsell har høye miljøambisjoner, og derfor har vi i felleskap arbeidet for at prosjektet får lavest mulighet CO²-avtrykk ved både oppføring og i drift. Bygget vil bli miljøsertifisert etter Breeam-NOR 6.0 Very Good. Det er planlagt et stort solcelleanlegg, som vil produsere minst like mye strøm som bygget forbruker over året, sier Espen B. Danielsen, Landsjef i Logistic Contractor AS.

På litt over ett år har LC utviklet hele tomten på Holmenga som ble kjøpt i 2022 med et topp moderne logistikkanlegg, og der Ahlsell nå blir leietaker.

–Vi er strålende fornøyde med at nettopp Ahlsell anerkjenner vår spisskompetanse på de mer kompliserte byggene i kombinasjon med de beste bærekraftsløsninger. LC er i dialog med flere leietakere, både norske og internasjonale, som ser etter tilsvarende anlegg i Eidsvoll og andre steder i Norge. Vi har nylig tegnet opsjon på kjøp av ytterligere 190.000 m² tomt vis a vis tomten vi nå utvikler for Ahlsell, men vi ønsker fortsatt kontakt med grunneiere med større tomter som ønsker å være med på å utvikle slike framtidsrettede logistikk-anlegg, forklarer Espen B. Danielsen.

– Jeg vil gi en stor takk til våre medarbeidere i Norge. Samtidig vil jeg takke Ahlsell for en veldig god prosess i Norge. Med et ytterligere utviklingspotensial på over 20.000 m² bygg kan Ahlsell posisjonere seg for videre vekst på denne eiendommen. Prosjektet gir LC Norge et veldig godt fundament for videre vekst. For LC er dette det andre prosjektet vi har signert med Ahlsell på kort tid. Vi ser frem mot et flerårig godt samarbeid med Ahlsell i Norge og Sverige, avslutter Benn Karlberg, CEO Logistic Contractor AB.