• Investor Relations
  • Karriere

Våre tjenester

EIE ELLER LEIE?

Vil du eie eiendommen din, eller ha en mer behagelig tilværelse for virksomheten din som leietaker? Når startdistansene blir stadig kortere innenfor logistikk og industri, er det en forutsetning å kunne sette seg raskt inn i kundenes behov og ha ressursene til å påbegynne et prosjekt umiddelbart. Uansett hva du ønsker tilbyr vi tjenestene som kreves for å overlevere et nøkkelferdig bygg, ettersom vi driver både som prosjektutvikler og entreprenør.

PROSJEKTUTVIKLING

Prosjektutvikling innebærer at vi selv har ansvaret for hele kjeden fra tomtekjøp og godkjenningsprosess – frem til ferdig bygg. Hvor skal anlegget ligge? Og hvordan ser ditt behov ut?

Vi tar oss av hele prosessen fra tomtekjøp og planarbeid frem til anlegget er klart til å tas i bruk. Det innebærer at vi ivaretar all kontakt med byggesaksbehandler og myndigheter. Vi står for arkitekt- og konstruksjonsarbeider og bygger deretter eiendommen. Vi sørger også for at eiendommen din får en sterk og langsiktig eier.

ENTREPRISE

Som entreprenør sørger vi for at bygget oppføres i henhold til bestillerens krav. Jo tidligere vi kan komme inn i prosessen, desto større nytte kan du som kunde dra av vår lange erfaring med denne typen anlegg. Sammen kan vi optimere logistikk- eller industrianlegget ut fra flere parametere. Hvordan utnytte arealet best mulig? Hvilket utstyr kreves for at virksomheten skal fungere både i dag og på sikt? I tett dialog finner vi den beste løsningen.

RIKTIG BELIGGENHET

Vi vet hvordan vi skal skape de riktige forutsetningene for kundenes virksomhet. Uansett bransje eller størrelse. Ettersom vi har et verdifullt kontaktnett rundt de viktigste logistikknutepunktene, og hele tiden utvikler vår egen eiendomsbank, kan vi tilby raske etableringer på riktig sted og til riktig pris. Bærekraftige for fremtiden.