• Investor Relations
  • Karriär

Vårt erbjudande

Efter 20 år i branschen är vi idag en ledande specialist och en trygg partner när det gäller att bygga och utveckla anläggningar för logistik och industri. Under de här åren har vi haft förmånen att uppföra cirka 100 byggnader runt om i Norden. Vi har den kunskap som krävs för att bygga hållbara anläggningar, helt anpassade till våra kunders behov.

Logistikanläggningar

Förtroende är en viktig hörnsten i vårt sätt att arbeta. Tillsammans med dig som kund skapar vi bästa möjliga förutsättningar för er kommande logistiketablering.

Industribyggnader

Under de senaste åren har vi arbetat med några av de största industriprojekten i Sverige. Vi har skapat förutsättningar för våra beställares verksamhet genom byggnader som är väl anpassade för den avancerade utrustning som sedan installerats.

Entreprenad

Vi arbetar i nära samarbete med våra kunder och övriga parter i våra projekt, oavsett om avtalsformen är totalentreprenad, utförandeentreprenad eller samverkan.

Projektutveckling

Projektutveckling innebär att vi tar ansvaret som både byggherre och entreprenör, det vill säga för hela kedjan från markförvärv fram till en nyckelfärdig byggnad.