• Investor Relations
  • Karriär

Hållbarhet

LCs vision är att bygga hållbara, moderna och effektiva logistik- och industrianläggningar som bidrar till bättre livsmiljöer för människor. Hållbarhet är en integrerad del av vår verksamhet och vår affärsstrategi. I varje projekt arbetar vi tillsammans med kund, underentreprenörer och leverantörer för att hitta bästa möjliga lösning och kan ta fram beslutsunderlag genom klimatberäkningar och livscykelanalyser.

EN HÅLLBAR AFFÄR

Vi strävar efter att ha en välbalanserad samverkan mellan ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet och skapar hållbara affärer genom att utveckla och bygga fastigheter med stort fokus på livscykelperspektivet. Samtidigt främjar vi säkra arbetsplatser, en sund konkurrens samt en ökad mångfald och jämställdhet i branschen.

Hållbarhetshjulet illustrerar de områden vi arbetar inom, på såväl LC som hela Wästbygg Gruppen. De åtta tårtbitarna visar de hållbarhetsaspekter som vi värderar som viktigast för att vår affär ska vara hållbar. Hjulet visar också kopplingen till FNs globala hållbarhetsmål.

KLIMATNEUTRALA

Vårt mål är att vi ska nå klimatneutralitet i vår värdekedja senast 2045. Det kräver bland annat att vi arbetar aktivt med att minska vårt beroende av fossila bränslen och öka andelen förnybar energi i vår verksamhet. Vi använder oss av olika verktyg för att mäta och förbättra vår hållbarhetsprestanda. Ett exempel är Klimatsmart Byggarbetsplats som hjälper oss att minska vårt klimatavtryck under produktionsfasen.

Klimatsmart Byggarbetsplats

Fokus inom Klimatsmart byggarbetsplats ligger på att minska klimatutsläppen under produktionsfasen genom medvetna val och cirkulärt tänkande.

Miljöcertifiering och gröna val

Genom en miljöcertifiering säkerställs en rad kvaliteter i byggnaden kopplade till materialval, innemiljö, resursanvändning och påverkan på närområdet.