• Investor Relations
  • Karriär

Industribyggnader

Under de senaste åren har vi arbetat med några av de största industriprojekten i Sverige. Vi har skapat förutsättningar för våra beställares verksamhet genom byggnader som är väl anpassade för den avancerade utrustning som sedan installerats. 2012 fick vi i uppdrag att utveckla och bygga nya lokaler i Halmstad åt ett företag som tillverkar stålprodukter. Det blev starten på vår breddning mot industribyggnader, som idag är en väsentlig del av vår verksamhet.

Några stora projekt som vi arbetat med under de senaste åren är Northvolts batterifabrik i Skellefteå och Nobias anläggning för kökstillverkning söder om Jönköping. Båda byggnaderna är på över 100 000 kvm vardera och under 2024 tar vi oss an nästa stora industriprojekt – H2 Green Steels anläggning i Boden. Utmaningarna är många i projekt av den här storleken men över åren har vi successivt byggt på den kompetens som krävs för samordning, planering av inköp och logistik samt styrning av personal och underentreprenörer.

Northvolts anläggning är ett exempel, där ett stort antal aktörer och över femtio nationer fanns representerade på byggarbetsplatsen. Ett spännande och komplext projekt där våra specialistkunskaper inom logistik- och industrianläggningar verkligen kom till sin rätt. Och där vi är med och bidrar till den gröna omställningen.