• Investor Relations
  • Karriär

Projektutveckling

Projektutveckling innebär att vi tar ansvaret som både byggherre och entreprenör, det vill säga för hela kedjan från markförvärv fram till en nyckelfärdig byggnad.

Många av våra kunder vill hellre hyra än äga sin fastighet. Efter en kartläggning av hur behoven ser ut tecknar vi ett hyresavtal. Därefter förvärvar vi mark på önskad ort, ansvarar för plan- och tillståndsprocess, ritar, projekterar och bygger. Allt i nära samarbete med vår blivande hyresgäst. Alla våra egenutvecklade logistik- och industrianläggningar miljöcertifieras.

Läs mer under Hållbarhet

Då vi inte själva agerar fastighetsägare på lång sikt är en del av vårt åtagande att teckna avtal med en långsiktig ägare av fastigheten. Genom ett väletablerat och stort kontaktnät bland starka investerare och fastighetsbolag hittar vi rätt köpare.

Kontakta en av våra medarbetare!