• Investor Relations
  • Karriär

Entreprenad

Vi arbetar i nära samarbete med våra kunder och övriga parter i våra projekt, oavsett om avtalsformen är totalentreprenad, utförandeentreprenad eller samverkan.

Ju tidigare vi kan komma in i processen desto större nytta kan du som kund dra av vår långa erfarenhet. Tillsammans kan vi optimera logistik- eller industrianläggningen utifrån flera parametrar. Hur utnyttjas ytan på bästa sätt? Vilken utrustning krävs för att verksamheten ska fungera både idag och på sikt? Vilka mervärden kan en miljöcertifiering tillföra? Genom samarbete hittar vi det bästa sättet att driva projektet framåt mot uppsatta mål kring utformning, kvalitet, tid och ekonomi.

Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och 14001 och säkerställer att kvalitets- och miljömässiga krav på byggnaden uppfylls.

Heltäckande koncept för samverkan/partnering

Vi ser stora fördelar med samverkansentreprenader som innebär att beställare, entreprenör och de konsulterna och underentreprenörerna har en gemensam organisation, arbetar mot gemensamt uppsatta mål med transparens gällande ekonomin samt har ett gemensamt risk- och möjlighetsarbete. Arbetssättet ger en ökad trygghet för alla parter och ger utrymme för större flexibilitet än en traditionell entreprenad.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!