• Investor Relations
  • Karriär
Tillbaka till arkiv

Hållbarhet i fokus på DHL Kastrup

När DHL planerade den terminal på Kastrups flygplats som Logistic Contractor nu bygger var långsiktig hållbarhet en viktig fråga. Resurser som sol, regn och grundvatten skapar förutsättningar för energieffektiv drift av den 26 000 kvm stora byggnaden.

På taket kommer 1 900 kvm solceller att installeras som kommer att kunna generera upp till 280 MWh el till fastigheten varje år. Dagar när elproduktionen överstiger vad som behövs för det egna behovet kommer överskottet att säljas ut på det allmänna elnätet. Taket får dessutom ytterligare en viktig uppgift och det är att samla in regnvatten. Regnvattnets leds till en stor tank där det renas för att sedan användas till spolning av toaletter och till den fordonstvätt som ska installeras i byggnaden. Under perioder när det inte regnar så mycket finns möjlighet att fylla på systemet från det kommunala vattennätet.

Grundvattnet ska hjälpa till att både värma och kyla fastigheten genom ett så kallat akviferlagersystem (ATES). I samband med markarbetena har hål borrats i marken där grundvatten ska pumpas upp. Under den kallare delen av året används det för värmeproduktion genom en värmepumpsanläggning, med komplettering av fjärrvärme när temperaturen kryper alltför långt ner. Sommartid bidrar grundvattnet till byggnadens komfortkyla. Grundvattnet cirkuleras som i ett slutet system och pumpas tillbaka ner i marken efter att det använts.

– Hållbarhetsfrågan är viktig för både DHL och oss på Logistic Contractor och det känns positivt att vi bygger på ett sätt så att förnybara energikällor tas tillvara. Därutöver arbetar vi mycket med livscykelanalyser i projektet och vi ska även genomföra en beräkning av byggnadens koldioxidutsläpp som förberedelse för miljöcertifiering, säger Sandu Nylmon, vd för Logistic Contractors danska dotterbolag.