• Investor Relations
  • Karriär
Tillbaka till arkiv

LC återvänder till Mathem

I november 2022 överlämnade vi en anläggning på 45 000 kvm till Mathem, uppförd i Larsboda i södra Stockholm. Byggnaden är ett av de mest intressanta utvecklingsprojekt som vi arbetat med hittills. Utöver normaltempererad lageryta finns både kyl- och fryslager samt en av Europas största automationsanläggningar, som hanterar kundernas beställningar från order till utleverans. Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld och försörjs till stor del av förnybar el som kommer från den stora solcellsanläggningen på taket. 2023 utsågs Mathems anläggning till Årets Bygge i kategorin industri/logistik/butik.

Efter att Mathem nu har bott in sig finns önskemål om ändringar i en del av byggnaden. Vi har därför fått i uppdrag att genomföra en om- och tillbyggnad som bland annat omfattar in- och utlastningsytorna. Vi påbörjar uppdraget omgående och ser fram emot att få återuppta det goda samarbete vi hade med Mathem under hela produktionstiden.