• Investor Relations
  • Karriär
Tillbaka till arkiv

LC avyttrar logistikfastighet i Örebro

Logistic Contractor säljer en färdigställd och fullt uthyrd egenutvecklad logistikanläggning på 9 600 kvm i Örebro. Försäljningen genomförs som en bolagsaffär till ett åsatt fastighetsvärde om 130 mkr, vilket är i linje med fastighetens bokförda värde. Köparen, som är en välrenommerad nordisk kapitalförvaltare, tillträder fastigheten så snart avtalsvillkoren är uppfyllda.