• Investor Relations
  • Karriär
Tillbaka till arkiv

Logistic Contractor AS förvärvar 266 000 kvm mark nära Gardermoens flygplats norr om Oslo

Logistic Contractor AS, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat avtal om förvärv av en tomt på cirka 266 000 kvm strax norr om Gardermoens flygplats i Norge. För tomten finns en färdig detaljplan och grovplanering av marken har påbörjats av säljaren. Köpeskillingen uppgår till cirka 233 miljoner norska kronor.

Förvärvet genomförs i tre etapper där etapp ett om cirka 79 000 kvm betalas och tillträds senast den 1 juni 2022. De följande två etapperna om 83 000 och 71 000 kvm betalas och tillträds preliminärt ett respektive tre år efter det datum då etapp ett har tillträtts. 33 000 kvm klassas som grönområde och kommer inte att bebyggas. Förvärvet är villkorat från Logistic Contractors sida av att marken efter säljarens förberedande arbeten uppfyller de krav som ställs i detaljplanen och att dessa är korrekt dokumenterade samt att erforderlig elförsörjning till tomten kan levereras inom överenskommen kostnadsram.

– Tomten ligger i direkt anslutning till E6 ungefär 45 minuters bilväg norr om Oslo och 15 minuter från flygplatsen. Därmed är det ett mycket attraktivt läge för såväl logistikaktörer som för företag med behov av större ytor för tillverkning eller lagerhållning. Sedan tidigare har vi även tecknat avsiktsförklaring med markägare om industri- och logistikmark söder om Oslo, vilket gör att vi i och med detta förvärv kan erbjuda den norska marknaden flera intressanta etableringsalternativ, säger Sandu Nylmon, vd på Logistic Contractor AS.

……………………….

För ytterligare information, kontakta:
Sandu Nylmon, vd Logistic Contractor AS
Tel 0732-03 48 43, e-post sandu.nylmon@lc.se

Jörgen Andersson, vd Wästbygg Gruppen AB
Tel 0703-23 32 02, e-post jorgen.andersson@wastbygg.se,

Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef
Tel 0734-67 20 12, e-post marie.lindeback@wastbygg.se