• Investor Relations
  • Karriär
Tillbaka till arkiv

Logistic Contractor avslutar 2021 med att teckna avtal om två nya projekt

Åt Klinga Logistikpark AB kommer LC att uppföra en logistikanläggning i Norrköping på 31 000 kvm, varav 6 000 kvm i ett entresolplan. Anläggningen utgör den första etappen i en ny logistikpark. Den uppförs i enlighet med beställarens miljöprogram och utformas för att ge möjlighet till certifiering i framtiden. Bland annat installeras en bergvärmeanläggning och taket förbereds för montering av solceller. Byggstart sker i början av april 2022 och den planerade produktionstiden beräknas till elva månader. Avtalet är villkorat av att bygglov erhålls.

Norska utvecklaren och fastighetsägaren Fabritius Gruppen har valt LC som totalentreprenör för en logistikanläggning på Viareds industriområde strax väster om Borås. Ägare till fastigheten blir Fabritius och KID ASA. Ytan uppgår till totalt 26 000 kvm inklusive ett entresolplan på 4 000 kvm och kontor på 1 600 kvm. Hela anläggningen anpassas specifikt till Hemtex ABs behov, med ett toppmodernt lager som förbereds för installation av en omfattande automationslösning för automatiserad hantering av lagerhållna varor. Certifiering ska ske enligt Miljöbyggnad Silver och taket utformas för att möjliggöra ett framtida montage av solceller. Arbetet på plats inleds i mitten av mars 2022 och byggtiden är beräknad till ett år.

Det sammanlagda ordervärdet för de två anläggningarna uppgår till ca 310 mkr.

– Med dessa båda projekt får vi bästa tänkbara avslut på ytterligare ett framgångsrikt år för LC. Både Klinga Logistikpark och Fabritius Gruppen är nya bekantskaper för oss. Vi ser fram emot samarbetet, liksom att få uppföra två fina byggnader med höga hållbarhetskrav, säger Benn Karlberg, vd på Logistic Contractor AB.

För ytterligare information, kontakta:
Benn Karlberg, vd Logistic Contractor AB
Tel 073-920 17 70, e-post benn.karlberg@wastbygg.se

www.wastbygg.se
www.lc.se

…………………….

Om Wästbygg:

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen, som har 500 medarbetare, ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland.