• Investor Relations
  • Karriär
Tillbaka till arkiv

Logistic Contractor får uppdraget när Nordic Nest bygger ut

Logistic Contractor har tecknat avtal om att genomföra en andra utbyggnad av e-handelsföretaget Nordic Nests anläggning i Kalmar, denna gång på 14 000 kvm. Uppdragsgivare är M2 Gruppen, som äger fastigheten, och ordervärdet uppgår till 96 mkr.

Produktionen påbörjas i början av nästa år och överlämning till beställaren är planerad till december 2022. Avtalet är villkorat av att bygglov beviljas.

Så sent som hösten 2019 färdigställde LC den ursprungliga anläggningen åt Nordic Nest. Tidigare i år avslutades en första utbyggnad, vilket har resulterat i en total yta idag på 20 000 kvm.

– Det är glädjande att det går bra för våra kunder. Vi ser fram emot det fortsatta samarbetet med Nordic Nest och att nu få möjlighet att tillföra ytterligare lageryta för deras verksamhet, säger Benn Karlberg, vd på Logistic Contractor AB.

M2 är huvudägare i Wästbygg Gruppen där Logistic Contractor ingår. Upparbetade intäkter i projektet under produktionstiden kommer därför att redovisas löpande under ”Transaktioner med närstående bolag” i kommande delårsrapporter och årsredovisning. Det är bolagets bedömning att transaktionen skett på marknadsmässiga villkor.

För ytterligare information, kontakta:
Benn Karlberg, vd Logistic Contractor AB
Tel 073-920 17 70, e-post benn.karlberg@wastbygg.se

www.lc.se

…………………….

Om Wästbygg:

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen, som har 500 medarbetare, ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland.