• Investor Relations
  • Karriär
Tillbaka till arkiv

Logistic Contractor stärker närvaron i Danmark, Norge och Finland

Logistic Contractor går in i 2021 med goda förutsättningar att etablera bolaget ytterligare på marknaderna i Danmark, Norge och Finland. På kontoren i de tre länderna finns nu starka försäljningsorganisationer på plats med erfarna medarbetare som har gedigen kompetens inom fastighetsutveckling och byggnation. Även supportorganisationen till de utländska dotterbolagen vid Logistic Contractors kontor i Göteborg har stärkts.

– Jag är mycket nöjd med de rekryteringar vi gjort. Vi har nu en stabil grund som vi ska växa vidare från i takt med att avtal tecknas om nya projekt, säger Sandu Nylmon, vd för Logistic Contractors norska, danska och finska dotterbolag.

I slutet av 2020 tecknades avtal med DHL om att bygga en ny paketterminal med tillhörande kontor på Kastrups flygplats i Köpenhamn. Den totala ytan uppgår till 26 000 kvm och projektet är värt cirka en halv miljard svenska kronor.

– Där har vi arbetat med pålning och andra markarbeten sedan årsskiftet och i början av februari påbörjades arbetet med stommen. Dit rekryterar vi nu ytterligare medarbetare för att stärka upp produktionsorganisationen när vi nu går in i en intensiv byggfas. Sommaren 2022 ska vi lämna över terminalen till DHL. Parallellt håller vi på att avsluta några kompletterande arbeten på den anläggning med terminal, lager och kontor på 55 000 kvm vi nyligen har byggt åt DSV utanför Oslo. Uppdragen åt DHL och DSV är två stora, komplexa projekt som inte hade varit möjliga att genomföra utan den specialistkompetens och erfarenhet som vi på LC har inom den här typen av stora logistikanläggningar och de är fina referensprojekt för vår fortsatta marknadsbearbetning.

Goda referensprojekt finns även i Sverige där Logistic Contractor varit verksamma sedan 2004 och uppfört ett åttiotal större logistik- och industrianläggningar. Flera av dessa har dessutom en hög hållbarhetsprofil. Certifiering enligt Breeam eller Miljöbyggnad samt installation av resurssnåla uppvärmningssystem med solceller och bergvärme ingår sedan flera år tillbaka i Logistic Contractors erbjudande och efterfrågas allt mer av beställarna.

– Vi märker att de potentiella kunder vi för dialoger med i Danmark, Norge och Finland ser en styrka i att vi haft en positiv tillväxt i mer än femton år i Sverige samt att vi har en meritlista inom vårt specialområde som få andra aktörer kan mäta sig med. Anläggningen som vi just nu utvecklar och bygger åt e-handelsföretaget MatHem i Stockholm på 36 000 kvm liksom uppförandet av fabriken för tillverkning av batterier till fordonsindustrin åt Northvolt i Skellefteå på över 100 000 kvm är exempel på projekt som gett eko även utanför Sveriges gränser, liksom det faktum att vi byggt åt välkända e-handelsföretag som Nelly, Lyko och Apotea, avslutar Sandu Nylmon.

 

—————-

För mer information, kontakta:

Sandu Nylmon, vd för Logistic Contractors norska, danska och finska dotterbolag,
tel +46 73-203 28 43 eller e-post nylmon@lc.se