• Investor Relations
  • Karriär
Tillbaka till projekt

Northvolt, Skellefteå

LC har uppfört större delen av Northvolts anläggning för tillverkning av fordonsbatterier i Skellefteå. Uppdraget, som avslutades under 2022 omfattade fyra byggnader med en total yta på cirka 110 000 kvm.

LCs uppgift har varit att bygga ett skal för verksamheten med bjälklag, golv, väggar och tak. Därutöver har vi ansvarat för vissa installationer som portar, lasthus, hissar och traverser. En stor utmaning låg i att säkerställa leveranser av de stora volymer av byggnadsmaterial som har krävts. Ambitionen var att i största möjliga mån använda lokala leverantörer och underentreprenörer. Exempelvis har huvuddelen av både stål och betong köpts från företag i regionen, och många lokala underentreprenörer har varit kontrakterade för byggnadsarbetena.

Den totala organisationen på byggarbetsplatsen växte relativt snabbt från starten med både Northvolts egen personal och alla de företag som var involverade. Ett femtiotal nationaliteter var representerade och projektet drevs helt och hållet på engelska. Till följd av den snabba teknikutvecklingen på batteriområdet gjordes dessutom en rad förändringar kring vilken utrustning som skulle installeras, mot vad som ursprungligen var planerat. Det medförde i sin tur att vi fick anpassa både arbetssätt och det vi skulle leverera till de nya förutsättningarna. Genom vår platsorganisations stora flexibilitet och vilja att hitta konstruktiva lösningar kunde detta ändå hanteras med befintlig organisation på ett mycket bra sätt.

Vill du veta mer?