• Investor Relations
  • Karriär
Tillbaka till arkiv

Logistic Contractor AS i samarbete kring logistik- och industrimark i Holmestrand Naringspark i Norge

Logistic Contractor AS, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat en avsiktsförklaring om ett samarbete med Kaldnes Utvikling AS. Avtalet omfattar två tomter på vardera 20 000 kvm i Holmestrand Næringspark, 65 km sydväst om Oslo. Dessa tomter får Logistic Contractor rätt att marknadsföra i syfte att kontraktera företag som vill etablera sig i Holmestrand. I avtalet ingår också att Logistic Contractor kommer att ansvara för byggnationen.

– Holmestrand Næringspark har ett bra läge i direkt anslutning till E18. Vi har nu tillgång till logistik- och industrimark både norr och söder om Oslo genom samarbetsavtal och förvärv. Därmed kan vi erbjuda våra kunder en konkurrenskraftig helhet med attraktiv mark, en kompetent utvecklings- och entreprenadorganisation samt vår mångåriga erfarenhet av att arbeta med stora logistik- och industribyggnader, säger Sandu Nylmon, vd på Logistic Contractor AS.

Tillgången till marken och de affärsmöjligheter som därmed öppnas innebär att Logistic Contractor behöver utöka sin norska organisation.

– Det stämmer. Just nu håller vi på att rekrytera ytterligare två personer – affärsutvecklare och projekteringsledare – som vi hoppas ha ombord i början av 2022, avslutar Sandu Nylmon.

 

……………………….

För ytterligare information, kontakta:

Sandu Nylmon, vd Logistic Contractor AS, tel +46 732 03 48 43 eller sandu.nylmon@lc.se

www.lc.se

 

 Om Wästbygg:

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen, som har 500 medarbetare, ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland.

 

Om Kaldnes Utvikling:

Kaldnes Utvikling AS är ett norskt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på plats- och stadsutveckling. Företaget utvecklar fastigheter inom olika segment som bostäder, kontor, handel, logistik samt industri, och har flera projekt i Vestfold, Norge. Huvudägare i Kaldnes Utvikling är Kaldnes AS.