• Investor Relations
  • Karriär
Tillbaka till arkiv

Logistic Contractor bygger lager åt livsmedelskedja i Västerås

Logistic Contractor har fått i uppdrag av Ica Fastigheter att bygga livsmedelskedjans nya lager för blommor i Västerås. Den totala ytan uppgår till 13 500 kvm, inklusive en kontorsdel på 950 kvm, och anläggningen ska utrustas med flera temperaturzoner. Certifiering ska ske enligt Breeam, med siktet inställt på att uppnå nivån Excellent. Ordervärdet uppgår till 197 mkr.

Byggstart är planerad till mars 2022 med överlämning till Ica Fastigheter i januari 2023. Avtalet är villkorat av att bygglov erhålls. Den nya anläggningen uppförs i anslutning till Icas befintliga lager på Hackstaområdet i Västerås och ska också fungera som gemensam utlastningsyta.

– Vi tackar för förnyat förtroendet från Ica Fastigheter, som är en stor och viktig aktör på den svenska logistikmarknaden. Tempererade lager är något som vi har stor erfarenhet av, och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med beställaren för att uppnå såväl certifieringen som anläggningens övriga kvalitets- och miljömål, säger Benn Karlberg, vd på Logistic Contractor AB.

För ytterligare information, kontakta:
Benn Karlberg, vd Logistic Contractor AB
Tel 073-920 17 70, e-post benn.karlberg@lc.se

www.wastbygg.se
www.lc.se

…………………….

Om Wästbygg:

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen, som har 500 medarbetare, ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland.