• Investor Relations
  • Karriär
Tillbaka till arkiv

Logistic Contractor förvärvar 133 000 kvm markyta utanför Enköping

Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, har förvärvat 133 000 kvm mark i ett industriområde strax öster om Enköping genom köp av projektbolaget Sneden AB. Köpeskillingen uppgår till 165 mkr och Logistic Contractor tillträder projektbolaget den 28 maj. Säljare är KGK Fastigheter.

– Vår ambition är att inom en treårsperiod ha utvecklat detta markområde för en eller två aktörer inom logistik eller industri. Läget, mitt i Mälardalen och i direkt anslutning till E18, är mycket attraktivt och vi vet att det finns en efterfrågan på att etablera sig här, säger Benn Karlberg, vd på Logistic Contractor.

Att förvärva mark, utan att i förväg ha tecknat avtal med en kund om byggnation, är ett nytt sätt för Logistic Contractor att arbeta.

– Vi ser det som ett strategiskt viktigt kompletterande steg för Logistic Contractors fortsatta utveckling att försäkra oss om tillgång till mark i goda logistik- och industrilägen. Idag har vi nått en marknadsposition när vi känner oss trygga med att genomföra den här typen av förvärv, och det stärker vår konkurrenskraft att också kunna tillhandahålla en helhetslösning med mark, utveckling och byggnation åt våra kunder, förklarar Jörgen Andersson, vd för Wästbygg Gruppen AB.

……………………….

För ytterligare information, kontakta:
Jörgen Andersson, vd Wästbygg Gruppen AB
tel 0703-23 32 02, e-post jorgen.andersson@wastbygg.se,

Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef
Tel 0734-67 20 12, e-post marie.lindeback@wastbygg.se

Benn Karlberg, vd Logistic Contractor AB
Tel 073-920 17 70, e-post benn.karlberg@lc.se

Om Wästbygg Gruppen:
Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag med verksamhet på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Vi bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet.

Företaget grundades 1981 i Borås. Idag finns egna kontor även i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Helsingborg och Varberg samt via koncernbolaget Logistic Contractor i Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Wästbygg Gruppen är noterat på Nasdaq Stockholm. 2020 hade vi en omsättning på cirka 3,8 miljarder kronor och 310 anställda.