• Investor Relations
  • Karriär
Tillbaka till arkiv

Logistic Contractor i miljardaffär med Genesta

Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen AB (publ), säljer helägda projektbolaget Sneden AB till fondförvaltaren Genesta Property Nordic AB. Köpeskillingen uppgår till 945 mkr. I Sneden AB ingår det markområde på 133 000 kvm utanför Enköping som Logistic Contractor förvärvade under våren 2021. Sneden AB har även tecknat ett entreprenadavtal med Logistic Contractor om uppförandet av en logistikfastighet på cirka 80 000 kvm på tomten. Entreprenadvärdet uppgår till cirka 605 mkr och ingår i köpeskillingen.

Logistikanläggningen, som ska certifieras enligt Breeam med målet att nå nivån Excellent, byggstartas under sommaren och den beräknas vara färdigställd under hösten 2023. Genesta tillträder Sneden AB efter godkänd slutbesiktning av byggnaden.

– När vi förvärvade marken i Enköping förra året såg vi olika scenarier framför oss vad gäller användandet. Den affär som vi nu har landat i med Genesta är ett mycket bra alternativ, som stärker vår entreprenadverksamhet både i år och under 2023. Vi är nöjda, och ser fram emot att driva det här projektet tillsammans med Genesta, säger Benn Karlberg, vd på Logistic Contractor AB.

– Vi är väldigt glada över förvärvet och ser fram emot att fortsätta det smidiga samarbetet med Logistic Contractor i den här och andra affärer. Nu ser vi fram emot att erbjuda denna moderna och hållbara fastighet till framgångsrika och växande hyresgäster som bara vill ha det bästa, säger David Neil, vd på Genesta.

Setterwalls advokatbyrå har varit rådgivare till Logistic Contractor i affären. Nordsten Development har varit Genestas developing partner. Roschier och Svalner har varit Genestas rådgivare.

…………………….

För ytterligare information, kontakta:
Jörgen Andersson, vd Wästbygg Gruppen AB
tel 0703-23 32 02, e-post jorgen.andersson@wastbygg.se

Benn Karlberg, vd Logistic Contractor AB
Tel 073-920 17 70, e-post benn.karlberg@lc.se

Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef
Tel 0734-67 20 12, e-post marie.lindeback@wastbygg.se

…………………….

Om Wästbygg:

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2021 omsatte koncernen 3,8 miljarder och hade 525 anställda.

Denna information är sådan information som Wästbygg Gruppen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-04-26 14:30 CEST.