• Investor Relations
  • Karriär
Tillbaka till arkiv

Logistic Contractor ingår joint venture om logistiktomt i Nyköping

Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat ett samarbetsavtal med statliga Orio AB om att i ett joint venture utveckla ett markområde på cirka 400 000 kvm i Nyköping – Nyköpings logistikpark. Utvecklingsarbetet kommer att ske via ett gemensamt projektbolag. Markområdet ägs idag av Orio och ligger i direkt anslutning till deras befintliga lager och distributionscentral. Genom avtalet förbinder sig Logistic Contractor att under en femårsperiod erlägga totalt cirka 200 mkr till Orio, beroende på utvecklad yta.

Tanken är att bereda plats för företag med olika ytbehov att etablera sig på tomten. Fokus ligger dock
på att möjliggöra för ett mindre antal aktörer som vill uppföra större logistikanläggningar, med en yta på
60–70 000 kvm.

–  Detta blir vår andra markaffär på kort tid. Vi ser att tiden nu är mogen för Logistic Contractor att göra den här typen av investeringar för att bredda vårt erbjudande ytterligare och ge oss större flexibilitet i framtida affärer. I Nyköping får vi ett utmärkt logistikläge med närhet till E4, Stockholm, Skavsta flygplats, Oxelösunds hamn och järnväg. Dessutom ser vi en mycket intressant samarbetspartner i Orio AB, där vi har en tydlig samsyn i vår vision för hur vi vill utveckla det här markområdet, säger Benn Karlberg, vd på Logistic Contractor AB.

–  Fullt utvecklad innebär Nyköpings logistikpark effektivare logistik i en av landets nyckelregioner och ett stort antal nya arbetstillfällen. En förädling av vårt stora markinnehav i samarbete med en professionell aktör som Logistic Contractor är viktigt för vår fortsatta utveckling, men är också av strategisk betydelse för Nyköpings kommun och Mälardalen, säger Gustaf Ljunggren, vd för Orio AB.

Samarbetsavtalet är från Logistic Contractors sida villkorat av ett godkännande från Wästbygg Gruppens styrelse. Från Orios sida krävs förutom styrelsens godkännande även riksdagens godkännande enligt regeringens proposition 2020/21:99 i Vårändringsbudget angående utvidgat mandat för Orio och godkännande av Orios ägare, så kallad ägarsamordning. Samtliga godkännanden förväntas ske senast under juli månad.

Setterwalls Advokatbyrå har varit rådgivare åt Logistic Contractor i affären. Pangea Property Partners har varit finansiell- och fastighetsrådgivare till Orio samt Baker McKenzie Advokatbyrå har agerat legal rådgivare till Orio.

……………………….

För ytterligare information, kontakta:

Jörgen Andersson, vd Wästbygg Gruppen AB
Tel 0703-23 32 02, e-post jorgen.andersson@wastbygg.se,

Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef
Tel 0734-67 20 12, e-post marie.lindeback@wastbygg.se

Benn Karlberg, vd Logistic Contractor AB
Tel 0739-20 17 70, e-post benn.karlberg@lc.se