• Investor Relations
  • Karriär
Tillbaka till arkiv

Logistic Contractor introducerar ny grafisk profil

Wästbygg Gruppen har byggt livsmiljöer i över 40 år och har utvecklats från ett lokalt företag, till ett börsnoterat bolag med en tydlig närvaro i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Logistic Contractor har varit en del av Wästbygg Gruppen sedan 2004 och sedan dess har ytterligare koncernbolag som verkar under olika varumärken, tillkommit. För att visa att man idag är en koncern bestående av specialiserade bolag med starka varumärken, byter Wästbygg Gruppen utseende från och med den 28 mars.

I koncernen ingår idag Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB. För att skapa en ökad tillhörighet till koncernen för de olika koncernbolagen, samtidigt som de individuella bolagsnamnen och varumärkena behålls, kommer de att ha logotyper med ett likartat utseende och ett påhäng – Wästbygg Group.

För Logistic Contractor innebär detta att man får en ny logotyp i vilken numer endast LC skrivs ut. Denna förkortning är redan idag väl etablerad internt och i kommunikation med våra kunder. Bolagsnamnet är dock fortsatt Logistic Contractor.

– Nu byter vi logotyp och grafisk profil, men vår värdegrund och vår affärsidé är densamma. Vi kommer fortsätta att driva utvecklingen av hållbara och flexibla byggnader och vara en trygg partner för våra kunder inom logistik och industri i Norden, säger Benn Karlberg, vd Logistic Contractor.

Bytet till den nya grafiska profilen kommer att ske gradvis under året.