• Investor Relations
  • Karriär
Tillbaka till arkiv

Logistic Contractor uppför fabriksbyggnad på 123 000 kvm i Jönköping åt Nobia

Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat avtal med köksspecialisten Nobia om att bygga deras nya produktionsanläggning söder om Jönköping. Den kommer att bli hela 123 000 kvm stor och uppförs i ett plan. Ordervärdet uppgår till cirka 460 mkr. Byggnaden ska certifieras enligt Breeam very good, vilket lägger stort fokus på hållbarhetsfrågan helt i linje med både Nobias och Logistic Contractors höga ambitioner inom detta område.

– Nobias produktionsanläggning är ett väldigt intressant uppdrag inte minst utifrån vår uttalade strategi att bredda vår produkt till att också omfatta industrianläggningar. Vår uppgift är att uppföra själva byggnaden på ett sätt som skapar bästa möjliga förutsättningar för beställarens verksamhet. Samtidigt kommer Nobia själva genom sidoentreprenader att ansvara för installationer, inredning och montering av den utrustning som krävs för köksproduktionen. Den positiva dialog vi har haft under avtalsförhandlingarna har lagt en stabil grund för ett fortsatt gott samarbete, säger Benn Karlberg, vd på Logistic Contractor.

Den nya produktionsanläggningen är Nobias största satsning någonsin. Fullt färdig blir den en av Europas modernaste för tillverkning av kök med en hög grad av automation och digitalisering samt hög miljö- och hållbarhetsprestanda.

– Det är inte många företag som har den erfarenhet som Logistic Contractor har när det kommer till att uppföra byggnader av den här omfattningen. Vi känner oss trygga i vårt val av samarbetspartner och ser fram emot att få se vår nya produktionsanläggning ta form under det kommande året, säger Jon Sintorn, vd och koncernchef för Nobia.

Arbetet påbörjas omgående och byggnaden ska överlämnas under sommaren 2022.

……………………….

För ytterligare information, kontakta:
Jörgen Andersson, vd Wästbygg Gruppen AB
tel 0703-23 32 02, e-post jorgen.andersson@wastbygg.se,

Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef
Tel 0734-67 20 12, e-post marie.lindeback@wastbygg.se

Benn Karlberg, vd Logistic Contractor AB
Tel 073-920 17 70, e-post benn.karlberg@lc.se