• Investor Relations
  • Karriär
Tillbaka till arkiv

Nytt logistikuppdrag för Logistic Contractor, bygger 31 000 kvm i Örebro

LC har fått i uppdrag av en internationell aktör att uppföra en logistikanläggning på 31 000 kvm i Örebro. Ordervärdet uppgår till cirka 200 mkr och anläggningen ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Byggstart planeras under första kvartalet 2023 med överlämning till beställaren innan året slut.

Vi tackar för uppdraget och ser fram emot ett gott samarbete med beställaren under det kommande året. Det känns positivt att vi nu på kort tid tecknat två nya entreprenadavtal och kan gå in i 2023 med en stärkt orderstock, säger Benn Karlberg, vd på Logistic Contractor AB.

För ytterligare information, kontakta:

Benn Karlberg,
vd Logistic Contractor AB
Tel 073-920 17 70,
e-post benn.karlberg@lc.se