• Investor Relations
  • Karriär
Tillbaka till arkiv

Nytt miljardprojekt för LC – utvecklar och bygger stor logistikanläggning åt Ahlsell i Eidsvoll i Norge

Logistic Contractor har fått förtroendet att utveckla och bygga grossistföretaget Ahlsells nya, toppmoderna logistikanläggning i Norge. Ahlsell blir hyresgäst i anläggningen och har tecknat ett femtonårigt hyresavtal med LC med en årshyra på cirka 80 MNOK.

Anläggningen, som uppförs i Eidsvolls kommun norr om Oslo, är 62 000 kvm stor och innehåller bland annat ett 36 meter högt höglager. Entreprenadvärdet uppgår till cirka 800 MNOK, och inkluderas i Wästbygg Gruppens orderingång för fjärde kvartalet. Därutöver kommer Ahlsell att investera i ett omfattande automationssystem, som ska installeras i byggnaden.

– Affären med Ahlsell är ett utmärkt exempel på LCs kärnverksamhet, där vi erbjuder våra kunder en helhetslösning med mark, utveckling och byggnation. Till följd av både Ahlsells och vår egen höga ambition på hållbarhetsområdet har vi tillsammans arbetat för att minska byggnadens klimatavtryck under såväl produktionstiden som driftsfasen och anläggningen ska certifieras enligt Breeam-NOR på nivån Very Good. Vi planerar även för en solcellsanläggning, som kommer att producera minst lika mycket el per år som byggnaden använder, säger Espen B. Danielsen, landschef för Norge på LC.

Ahlsell kommer att disponera hela den tomt på 266 000 kvm i Eidsvoll som LC förvärvade 2022, vilket ger möjlighet för ytterligare utbyggnad i framtiden. Förberedelserna inför byggstart har påbörjats och anläggningen kommer att färdigställas under 2025.

– Medarbetarna i vårt norska bolag har knutit en oerhört fin affär till sig och dessutom med en mycket intressant hyresgäst. Extra glädjande är att det är vårt andra uppdrag åt Ahlsell på kort tid, eftersom vi tidigare i år tecknade avtal med dem om att uppföra en stor logistikanläggning i Sverige. Vi ser nu fram emot ett flerårigt, gott samarbete med Ahlsell kring båda projekten. Med hyresavtalet för anläggningen i Eidsvoll tecknat påbörjar vi även arbetet med att hitta en stabil och långsiktig ägare till den fastigheten, säger Benn Karlberg, vd på Logistic Contractor.