• Investor Relations
  • Karriär
Tillbaka till arkiv

Wästbygg Gruppen ingår avtal om att förvärva Rekab Entreprenad

Wästbygg Gruppen, där Logistic Contractor ingår har idag den 24 september ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Rekab Entreprenad AB av ägarbolaget Trekcyd AB. Köpeskillingen uppgår till 230 mkr på skuldfri basis, där 147,2 mkr betalas kontant och 82,8 mkr genom återköp och överlåtelse av egna aktier. Förvärvet är villkorat av godkännande av Konkurrensverket medan finansieringslösningen av förvärvet är villkorat ett beslut av bolagstämman i Wästbygg Gruppen avseende återköp och överlåtelse av egna aktier.

Rekab, med 175 anställda, är ett av de ledande byggföretagen i norra Sverige med lokalkontor i Umeå, Sundsvall, Örnsköldsvik, Skellefteå och Luleå. Bolaget bygger samhällsfastigheter som skolor och sjukhus samt bostäder och kommersiella byggnader. Rekab bedriver även projektutvecklingsverksamhet och har genomfört flera egenutvecklade bostadsprojekt. Under de senaste tre åren har man haft en genomsnittlig årlig omsättning på närmare en miljard kronor och en rörelsemarginal som ligger väl i linje med Wästbygg Gruppens övergripande mål.

– Det händer mycket i Norrland just nu. Vi ser att många större industriaktörer etablerar sig där, vilket medför goda affärsmöjligheter. Vårt dotterbolag Logistic Contractor har under de senaste åren verkat i Skellefteå genom uppdraget att uppföra de fyra första byggnaderna i Northvoltprojektet. Som tidigare kommunicerat etablerar Logistic Contractor inom kort ett kontor i Luleå. Rekab, likt Wästbygg, är ett stabilt bolag med stort kundfokus. Genom uppköpet kan vi nu möta efterfrågan från både nya och befintliga kunder inom samtliga våra affärsområden. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande inom entreprenad och projektutveckling i Norrland. Förvärvet ligger helt i linje med vår ambition att vara representerade på de mest expansiva marknaderna i Sverige, säger Jörgen Andersson, vd och koncernchef för Wästbygg Gruppen.