• Investor Relations
  • Karriär

Våra tjänster

Vill du äga din fastighet eller ha en mer bekväm tillvaro för din verksamhet som hyresgäst? Vi erbjuder de tjänster som krävs för att överlämna en nyckelfärdig byggnad eftersom vi är verksamma både som projektutvecklare och entreprenör.

ÄGA ELLER HYRA?

Vill du äga din fastighet eller ha en mer bekväm tillvaro för din verksamhet som hyresgäst? När startsträckorna blir allt kortare inom logistik och industri är det en förutsättning att snabbt kunna sätta sig in i kundernas behov och att ha resurserna att påbörja ett projekt omedelbart. Oavsett önskemål erbjuder vi de tjänster som krävs för att överlämna en nyckelfärdig byggnad eftersom vi är verksamma både som projektutvecklare och entreprenör. 

Projektutveckling

Projektutveckling innebär att vi själva ansvarar för hela kedjan från markförvärv, tillståndsprocess – fram till en färdig byggnad. Var ska anläggningen ligga? Och hur ser ditt behov ut?

Vi tar hand om hela processen från markförvärv och planarbete fram till att anläggningen är klar för inflyttning. Det innebär att vi sköter alla kontakter med bygglovshandläggare och myndigheter. Vi tillhandahåller arkitekt- och konstruktionsarbete och bygger sedan fastigheten. Vi ser även till att din fastighet får en stark och långsiktig ägare.

Entreprenad

Som entreprenör ser vi till att byggnaden uppförs enligt beställarens krav. Ju tidigare vi kan komma in i processen desto större nytta kan du som kund dra av vår långa erfarenhet av den här typen av anläggningar. Tillsammans kan vi optimera logistik- eller industrianläggningen utifrån flera parametrar. Hur utnyttjas ytan på bästa sätt? Vilken utrustning krävs för att verksamheten ska fungera både idag och på sikt? I nära dialog hittar vi den bästa lösningen.

Rätt läge

Vi vet hur vi ska skapa rätt förutsättningar för våra kunders verksamhet. Oavsett bransch eller storlek. Eftersom vi har ett värdefullt kontaktnät kring de viktigaste logistiknaven, och hela tiden utvecklar vår egen landbank, kan vi erbjuda snabba etableringar på rätt plats och till rätt pris. Hållbara för framtiden.