• Investor Relations
  • Karriär

Klimatsmart byggarbetsplats

En viktig pusselbit i arbetet med att nå vårt mål om klimatneutralitet i vår värdekedja senast 2045 vårt egenutvecklade verktyg ”Klimatsmart byggarbetsplats”. Klimatsmart byggarbetsplats finns i tre nivåer – brons, silver och guld. Brons är den lägsta nivå som någon byggarbetsplats får ha men vi strävar alltid mot en högre nivå.

Fokus inom Klimatsmart byggarbetsplats ligger på att minska klimatutsläppen under produktionsfasen genom medvetna val och cirkulärt tänkande. Det gör vi bland annat genom att:

  • använda el från förnybara källor på våra byggarbetsplatser, bland annat äger vi egna vindkraftverk
  • ställa krav på en hög sorteringsgrad av det byggavfall som genereras på våra arbetsplatser
  • bedriva ett strukturerat inköpsarbete med styrande miljöbilagor för krav på exempelvis biodrivmedel eller eldrift för arbetsmaskiner och vid transporter
  • se över möjligheten att använda återbrukat material
  • föra digital loggbok över material och produkter som används i byggnaden för transparens och framtida spårbarhet.

Verktyget är dynamiskt då kravställningar och mätområden utvärderas och uppgraderas en gång per år.