• Investor Relations
  • Karriär
Tillbaka till arkiv

Ett starkt 2019 för Wästbygg Gruppen

Wästbygg Gruppen gjorde återigen sitt bästa år någonsin. Rörelseresultatet ökade med tolv procent, intäkterna med sju procent och vi hade en orderingång på nästan en och en halv miljard kronor under fjärde kvartalet som tillsammans med våra pågående projekt resulterar i att vi går in i 2020 med en orderstock på nästan fyra miljarder kronor. Vårt starka resultat och en stadig orderstock ger oss en stabil grund för att driva Wästbygg Gruppen vidare under kommande år.

Vi har också tagit flera kliv framåt i vårt hållbarhetsarbete med siktet mot att vår verksamhet ska vara fossilfri till 2030 och har bland annat infört en intern certifieringsmodell som ger våra byggarbetsplatser chansen att minska sina klimatavtryck.