• Investor Relations
  • Karriär
Tillbaka till arkiv

LC bygger ny logistikanläggning åt Ahlsell för 600 mkr

Ahlsell fortsätter att investera i sitt logistikcentrum i Hallsberg och Logistic Contractor har fått förtroendet att uppföra två byggnader på sammanlagt 42 000 kvm samt ett kallager på 15 000 kvm. Ordervärdet uppgår till 600 mkr. Certifiering enligt Breeam nivå Excellent säkerställer byggnadernas långsiktiga hållbarhet inom viktiga områden som energianvändning, materialval och inomhusklimat.

– Det här är ett mycket intressant projekt där vi ser fram emot att få bidra med vår specialistkompetens inom logistikanläggningar för att skapa förutsättningar för Ahlsells offensiva framtidsplaner. Ahlsell tecknade avtal med Hallsbergs kommun om förvärv av marken tidigare i år och nu är vi alla redo att sätta igång, säger Benn Karlberg, vd på Logistic Contractor AB.

Arbetet med detaljprojektering påbörjas omgående och den nya anläggningen ska lämnas över till Ahlsell i slutet av 2024.

– Logistic Contractor har värdefulla kunskaper kring logistikanläggningar och delar också vår höga hållbarhetsambition. Genom att investera i utbyggnaden säkerställer vi en effektiv och hållbar logistik även i framtiden, vilket skapar mervärden för både kunder och leverantörer, säger Daniel Johansson, Logistikchef Ahlsell Sverige AB.

 

……………………….

 

För ytterligare information, kontakta:

Benn Karlberg, vd Logistic Contractor AB

Tel 073-920 17 70, e-post benn.karlberg@lc.se

 

Jonas Jönehall, vd och koncernchef Wästbygg Gruppen AB

Tel 073-920 19 01, e-post jonas.jonehall@wastbygg.se

 

Robin Sundin, IR-chef Wästbygg Gruppen AB

Tel 072-529 30 04, e-post robin.sundin@wastbygg.se

wastbygg.se

……………………….

Om Wästbygg Gruppen

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB, Logistic Contractor AB och Inwita Fastigheter AB.

 

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i Danmark, Norge och Finland. 2022 omsatte koncernen 5,8 miljarder och hade 600 anställda.