• Investor Relations
  • Karriär

Nyheter

Logistic Contractor avslutar 2021 med att teckna avtal om två nya projekt

Åt Klinga Logistikpark AB kommer LC att uppföra en logistikanläggning i Norrköping på 31 000 kvm, varav 6 000 kvm i ett entresolplan. Anläggningen utgör den första etappen i en ny logistikpark. Den uppförs i enlighet med beställarens miljöprogram och utformas för att ge möjlighet till certifiering i framtiden. Bland annat installeras en bergvärmeanläggning och taket förbereds för montering av solceller. Byggstart sker i början av april...

Läs mer

Logistic Contractor bygger lager åt livsmedelskedja i Västerås

Logistic Contractor har fått i uppdrag av Ica Fastigheter att bygga livsmedelskedjans nya lager för blommor i Västerås. Den totala ytan uppgår till 13 500 kvm, inklusive en kontorsdel på 950 kvm, och anläggningen ska utrustas med flera temperaturzoner. Certifiering ska ske enligt Breeam, med siktet inställt på att uppnå nivån Excellent. Ordervärdet uppgår till 197 mkr. Byggstart är planerad till mars 2022 med överlämning till Ica...

Läs mer

Logistic Contractor får uppdraget när Nordic Nest bygger ut

Logistic Contractor har tecknat avtal om att genomföra en andra utbyggnad av e-handelsföretaget Nordic Nests anläggning i Kalmar, denna gång på 14 000 kvm. Uppdragsgivare är M2 Gruppen, som äger fastigheten, och ordervärdet uppgår till 96 mkr. Produktionen påbörjas i början av nästa år och överlämning till beställaren är planerad till december 2022. Avtalet är villkorat av att bygglov beviljas. Så sent som hösten 2019 färdigställde...

Läs mer

Logistic Contractor AS i samarbete kring logistik- och industrimark i Holmestrand Naringspark i Norge

Logistic Contractor AS, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat en avsiktsförklaring om ett samarbete med Kaldnes Utvikling AS. Avtalet omfattar två tomter på vardera 20 000 kvm i Holmestrand Næringspark, 65 km sydväst om Oslo. Dessa tomter får Logistic Contractor rätt att marknadsföra i syfte att kontraktera företag som vill etablera sig i Holmestrand. I avtalet ingår också att Logistic Contractor kommer att ansvara för byggnationen. –...

Läs mer

Logistic Contractor förstärker bolagsledningen

Logistic Contractor AB gör en förändring i företagsledningen. Martin Häller, nuvarande operativ chef har utsetts till vice vd. Samtidigt har nuvarande vice vd, Anders Nilsson, tillträtt en helt nyinrättad tjänst som verksamhetsutvecklingschef. Förändringarna träder i kraft omedelbart. – På Logistic Contractor har vi flera år av kraftig tillväxt bakom oss och vi ser ett behov av att renodla ansvarsområdena och förstärka på...

Läs mer

Logistic Contractor etablerar sig med eget kontor i Luleå

Logistic Contractor håller på att bygga upp en lokal organisation i norra Sverige. Nyligen har Karin Brand rekryterats som projektchef och ytterligare rekryteringar pågår. Luleå har valts ut som etableringsort inför företagets Norrlandssatsning och nyligen tecknades ett hyresavtal med Diös om centralt belägna kontorslokaler. Inflyttning planeras till den 1 februari 2022. – Sedan 2019 har vi arbetat med byggnationen av Northvolts batterifabrik i...

Läs mer

Roger Carlelycke blir ny affärsutvecklingschef på Logistic Contractor

Logistic Contractor AB har utsett Roger Carlelycke till ny affärsutvecklingschef för verksamheten i Sverige. Roger Carlelycke har arbetat som affärsutvecklare på LC sedan mars i år, och han kom då närmast från en liknande tjänst på Bockasjö. Han tillträder sin nya tjänst omedelbart. – Affärsutvecklingschefen har en nyckelroll i företaget och under den rekryteringsprocess som varit har vi kunnat konstatera att Rogers kompetens och...

Läs mer

Logistic Contractor utvecklar och bygger 20 000 kvm i Ulricehamn

Logistic Contractor AB, som ingår i Wästbygg Gruppen, ska utveckla och bygga en logistikanläggning åt Logistikpartner i Ulricehamn på 20 000 kvm. Ett tolvårigt hyresavtal har tecknats med Logistikpartner med en basårshyra på 9,7 mkr. Anläggningen ska förses med ett automatiserat robotsystem för en effektiv hantering av lagerhållna artiklar. Certifiering enligt Miljöbyggnad Silver säkerställer att fastigheten lever upp till såväl Logistic...

Läs mer

Logistic Contractor AS förvärvar 266 000 kvm mark nära Gardermoens flygplats norr om Oslo

Logistic Contractor AS, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat avtal om förvärv av en tomt på cirka 266 000 kvm strax norr om Gardermoens flygplats i Norge. För tomten finns en färdig detaljplan och grovplanering av marken har påbörjats av säljaren. Köpeskillingen uppgår till cirka 233 miljoner norska kronor. Förvärvet genomförs i tre etapper där etapp ett om cirka 79 000 kvm betalas och tillträds senast den 1 juni 2022. De följande...

Läs mer

Wästbygg Gruppen ingår avtal om att förvärva Rekab Entreprenad

Wästbygg Gruppen, där Logistic Contractor ingår har idag den 24 september ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Rekab Entreprenad AB av ägarbolaget Trekcyd AB. Köpeskillingen uppgår till 230 mkr på skuldfri basis, där 147,2 mkr betalas kontant och 82,8 mkr genom återköp och överlåtelse av egna aktier. Förvärvet är villkorat av godkännande av Konkurrensverket medan finansieringslösningen av förvärvet är villkorat ett beslut...

Läs mer

Så bygger vi 55 000 kvm på en minut

Strax innan sommaren överlämnade vi det centrallager vi utvecklat och byggt i Örebro åt lågpriskedjan Dollarstore. Under byggandet av den 55 000 kvm stora anläggningen har vi dokumenterat hela processen både utvändigt och invändigt. Utifrån det materialet har vi nu sammanställt en film som visar hela förloppet från start till mål.

Läs mer

Logistic Contractor har anställt Joachim Björnström som Project Manager

I början av 2020 etablerades Logistic Contractor i Finland och nu förstärks organisationen i Helsingfors med en Project Manager. Till den tjänsten har Joachim Björnström rekryterats. Joachim kommer närmast från en liknande tjänst på YIT där han bland annat har arbetat med större infrastrukturprojekt. – Sedan våren 2020 har vi arbetat intensivt med att bygga nätverk och marknadsföra Logistic Contractors produkt på den finska marknaden....

Läs mer

Fredrik Jagersjö Rosell lämnar sin roll som affärsutvecklingschef på Logistic Contractor

Logistic Contractors affärsutvecklingschef, Fredrik Jagersjö Rosell, har valt att lämna sin tjänst på egen begäran för att anta ett nytt uppdrag utanför koncernen. Fredrik började som affärsutvecklare på Logistic Contractor 2018 och fick i slutet av 2019 rollen som affärsutvecklingschef. - Fredrik har gjort ett mycket bra jobb under sina år hos oss, både med att utveckla vår affär till att även innefatta industribyggnader och med att...

Läs mer

Logistic Contractor ingår joint venture om logistiktomt i Nyköping

Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat ett samarbetsavtal med statliga Orio AB om att i ett joint venture utveckla ett markområde på cirka 400 000 kvm i Nyköping – Nyköpings logistikpark. Utvecklingsarbetet kommer att ske via ett gemensamt projektbolag. Markområdet ägs idag av Orio och ligger i direkt anslutning till deras befintliga lager och distributionscentral. Genom avtalet förbinder sig Logistic Contractor att...

Läs mer

HydraSpecma på plats i sina nya lokaler

I maj kunde HydraSpecma flytta in i sin nya anläggning i Bårhult strax öster om Göteborg. I den 11 200 kvm stora byggnaden, uppförd av Logistic Contractor, finns nu HydraSpecmas svenska huvudkontor och en av koncernens många produktionsenheter. HydraSpecma är bland annat underleverantör till fordonsindustrin och i Bårhult monteras huvudsakligen slangsystem till tyngre applikationer. Merparten av leveranserna härifrån går till svenska kunder...

Läs mer

Hållbarhet i fokus på DHL Kastrup

När DHL planerade den terminal på Kastrups flygplats som Logistic Contractor nu bygger var långsiktig hållbarhet en viktig fråga. Resurser som sol, regn och grundvatten skapar förutsättningar för energieffektiv drift av den 26 000 kvm stora byggnaden. På taket kommer 1 900 kvm solceller att installeras som kommer att kunna generera upp till 280 MWh el till fastigheten varje år. Dagar när elproduktionen överstiger vad som behövs för det...

Läs mer

Vårt storbygge åt DHL på Kastrups flygplats börjar ta form

I november 2020 tecknade vi avtal med DHL om att bygga en ny paketterminal och kontor åt dem på Kastrups flygplats i Köpenhamn. Totalt är det 26 000 kvm som ska byggas samt ett parkeringsdäck på 7 500 kvm. Byggnaden börjar nu ta form. Projektet inleddes med att 3 000 pålar slogs ner i marken. Därmed skapades en stabil grund för byggnaden. Under hela våren har arbetet med att resa stålstommen pågått. Nu är nästan hela taket på plats och...

Läs mer

Logistic Contractor förvärvar 133 000 kvm markyta utanför Enköping

Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, har förvärvat 133 000 kvm mark i ett industriområde strax öster om Enköping genom köp av projektbolaget Sneden AB. Köpeskillingen uppgår till 165 mkr och Logistic Contractor tillträder projektbolaget den 28 maj. Säljare är KGK Fastigheter. – Vår ambition är att inom en treårsperiod ha utvecklat detta markområde för en eller två aktörer inom logistik eller industri. Läget, mitt i...

Läs mer

Logistic Contractor uppför fabriksbyggnad på 123 000 kvm i Jönköping åt Nobia

Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat avtal med köksspecialisten Nobia om att bygga deras nya produktionsanläggning söder om Jönköping. Den kommer att bli hela 123 000 kvm stor och uppförs i ett plan. Ordervärdet uppgår till cirka 460 mkr. Byggnaden ska certifieras enligt Breeam very good, vilket lägger stort fokus på hållbarhetsfrågan helt i linje med både Nobias och Logistic Contractors höga ambitioner inom detta...

Läs mer

Logistic Contractor AS inleder samarbete kring en logistiktomt sydväst om Oslo

Logistic Contractor AS, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat en avsiktsförklaring om ett joint venture med Nebula Eiendom AS och Oslo Square samt mäklarföretaget Colliers. Avtalet rör utveckling av en industri-/logistiktomt på cirka 35 hektar belägen i Sande, 60 kilometer sydväst om Oslo. Tomten är en del av ett större planerat industri- och logistikområde, där byggnation redan pågår åt ett tiotal andra aktörer. – Vi kommer nu...

Läs mer

Logistic Contractor stärker närvaron i Danmark, Norge och Finland

Logistic Contractor går in i 2021 med goda förutsättningar att etablera bolaget ytterligare på marknaderna i Danmark, Norge och Finland. På kontoren i de tre länderna finns nu starka försäljningsorganisationer på plats med erfarna medarbetare som har gedigen kompetens inom fastighetsutveckling och byggnation. Även supportorganisationen till de utländska dotterbolagen vid Logistic Contractors kontor i Göteborg har stärkts. – Jag är mycket...

Läs mer

Logistic Contractor rekryterar Roger Carlelycke som ny affärsutvecklare

Logistic Contractor rustar för fortsatt utveckling och förstärker sin organisation med en ny affärsutvecklare. Till den tjänsten har Roger Carlelycke rekryterats. Han kommer närmast från Bockasjö, där han har arbetat i tio år med projektledning och affärsutveckling av stora logistikfastigheter. Roger Carlelycke tillträder sin tjänst den 1 mars. – Vi är mycket nöjda med rekryteringen och att Roger Carlelycke ansluter till vårt redan...

Läs mer

Logistic Contractor bygger 39 000 kvm i Eskilstuna

Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat avtal med ett transport- och logistikföretag om att uppföra en logistikanläggning i Eskilstuna. Anläggningen, som ska användas för tredjepartslogistik, är på 39 000 kvm och ordervärdet uppgår till 220 mkr. – Vi ska lämna över fastigheten redan i början av januari nästa år. Det är en tajt tidplan för ett så här stort projekt, men vi känner oss trygga med vår produkt och...

Läs mer