• Investor Relations
  • Karriär

Nyheter

Logistic Contractor avyttrar logistikfastighet i Ulricehamn till SLP

LC har sålt en fullt uthyrd egenutvecklad logistikanläggning med en uthyrningsbar yta på cirka 24 000 kvm i Ulricehamn. Köpare är SLP, Swedish Logistic Property. Försäljningen genomförs som en bolagsaffär till ett åsatt fastighetsvärde om 204 mkr, och tillträde sker den 28 juni. Anläggningen färdigställdes under 2023 och är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver. Utöver den befintliga byggnaden finns ytterligare utvecklingsmöjlighet...

Läs mer

LC återvänder till Mathem

I november 2022 överlämnade vi en anläggning på 45 000 kvm till Mathem, uppförd i Larsboda i södra Stockholm. Byggnaden är ett av de mest intressanta utvecklingsprojekt som vi arbetat med hittills. Utöver normaltempererad lageryta finns både kyl- och fryslager samt en av Europas största automationsanläggningar, som hanterar kundernas beställningar från order till utleverans. Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld och...

Läs mer

LC avyttrar logistikfastighet i Norge för en och en halv miljard kronor

Logistic Contractor har tecknat avtal med Niam, som förvärvar en logistikfastighet under uppförande i Norge. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 1 450 000 000 norska kronor. Affären sker genom en mix av forward funding och forward commitment men Niam tillträder fastigheten först i samband med att den färdigställs under sommaren 2025. Fastigheten, belägen i Eidsvoll norr om Oslo, är utvecklad av Logistic Contractor. Sedan tidigare...

Läs mer

Wästbygg Gruppen offentliggör idag sin Års- och hållbarhetsredovisning för 2023 på group.wastbygg.se.

Idag publicerar Wästbygg Gruppen AB (publ), där vi på LC ingår, sin Års- och hållbarhetsredovisning för 2023. Trots ett utmanande år, för såväl byggbranschen som helhet som för Wästbygg Gruppen, redovisar koncernen sin största orderingång någonsin under 2023. Avtal om stora projekt med H2 Green Steel och Ahlsell i Sverige och Norge visar väl på den kapacitet som finns inom bolaget. Positivt är också att det gröna ramverket fyller sin...

Läs mer

Benn Karlberg avgår som vd för Logistic Contractor

Benn Karlberg lämnar sitt uppdrag som vd för Logistic Contractor och därmed också sin plats i koncernledningen. Wästbygg Gruppens vd och koncernchef, Jonas Jönehall, kliver in som tillförordnad vd tills en permanent ersättare är på plats. - LC firar i år 20 framgångsrika år som bolag. Benn tillträdde som vice vd 2015 och har varit vd sedan 2019. Han har därmed varit starkt bidragande i LCs utveckling till att bli en ledande aktör på den...

Läs mer

Första spadtag för Ahlsells lager i Eidsvoll, Norge

Tisdagen den 27 februari tog vi det första spadtaget för Ahlsells nya centrallager i Eidsvoll. När arbetena är färdiga om cirka ett och ett halvt år kommer det att stå en 62 000 kvm stor byggnad här. Delar av anläggningen blir hela 36 meter hög, för att göra plats för ett höglager. Både Ahlsell och vi har höga ambitioner på hållbarhetsområdet. Anläggningen ska därför Breeam-certifieras och på taket ska en solcellsanläggning...

Läs mer

Logistic Contractor rekryterar affärsutvecklare

Logistic Contractor fortsätter att stärka sin organisation och har rekryterat Daniel Eklund som affärsutvecklare. Han kommer närmast från en tjänst på Newsec som centrumchef på C4 Shopping i Kristianstad, och har tidigare bland annat arbetat med etableringar av nya butiker för NetOnNet. – Trots utmanande tider ser vi fortsatt intressant aktivitet på logistik- och industrimarknaden. Daniel kompletterar vårt befintliga affärsutvecklingsteam...

Läs mer

Logistic Contractor förstärker organisationen i Luleå

Under 2024 kommer LC att påbörja uppdraget med att bygga delar av H2 Green Steels anläggning i Boden. Som ett led i förberedelserna har nyrekryteringar genomförts till LCs kontor i Luleå, där Linda Andersson har anställts som projektchef. Hon kommer närmast från en liknande roll på Skanska och har även ett förflutet på Peab och Fastec. Därutöver har Johan Westring och Linus Tjelldén anställts som projektingenjörer, även de med bakgrund på Skanska.

Läs mer

LC avyttrar logistikfastighet i Örebro

Logistic Contractor säljer en färdigställd och fullt uthyrd egenutvecklad logistikanläggning på 9 600 kvm i Örebro. Försäljningen genomförs som en bolagsaffär till ett åsatt fastighetsvärde om 130 mkr, vilket är i linje med fastighetens bokförda värde. Köparen, som är en välrenommerad nordisk kapitalförvaltare, tillträder fastigheten så snart avtalsvillkoren är uppfyllda.

Läs mer

LC bygger ut Hemtex logistikanläggning i Borås – blir mer än dubbelt så stor

Logistic Contractor har tecknat avtal med norska Fabritius Gruppen om att bygga ut Hemtex lager och kontor i Borås med 32 000 kvm inklusive entresolplan. LC har även uppfört den nuvarande byggnaden på 26 000 kvm, som var klar så sent som i mars i år. I uppdraget ingår även en ny lastgård och ordervärdet uppgår till cirka 200 mkr. Precis som den befintliga anläggningen ska utbyggnaden certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Läs mer

Nytt miljardprojekt för LC – utvecklar och bygger stor logistikanläggning åt Ahlsell i Eidsvoll i Norge

Logistic Contractor har fått förtroendet att utveckla och bygga grossistföretaget Ahlsells nya, toppmoderna logistikanläggning i Norge. Ahlsell blir hyresgäst i anläggningen och har tecknat ett femtonårigt hyresavtal med LC med en årshyra på cirka 80 MNOK. Anläggningen, som uppförs i Eidsvolls kommun norr om Oslo, är 62 000 kvm stor och innehåller bland annat ett 36 meter högt höglager. Entreprenadvärdet uppgår till cirka 800 MNOK, och...

Läs mer

Logistic Contractor utvecklar och bygger 20 600 kvm åt Genesta i Danmark

Logistic Contractor fortsätter sitt samarbete med fondförvaltaren Genesta Property Nordic AB. Avtal har tecknats enligt forward commitmentmodell om att LC ska utveckla och bygga en logistikanläggning åt dem på 20 600 kvm i Solrød strax söder om Köpenhamn. Ordervärdet uppgår till 220 miljoner danska kronor. För projektet har LC helt nyligen förvärvat 48 000 kvm mark i direkt anslutning till E20. – Det känns mycket positivt att vi fått...

Läs mer

LC har tecknat optionsavtal om köp av ytterligare 191 000 kvm industrimark i Norge

Under hösten 2021 förvärvade LC en industritomt på 266 000 kvm i Eidsvolls kommun i Norge. Nu har bolaget tecknat ett optionsavtal om att köpa ytterligare 191 000 kvm i direkt anslutning till den befintliga tomten. Därmed har LC nu säkerställt mer än 450 000 kvm i det aktuella området. Arbetet med detaljplan för marken påbörjas omgående och transaktionen kommer att genomföras så snart den är klar. – Den befintliga tomten räcker inte...

Läs mer

Första spadtaget för Ahlsells anläggning i Hallsberg

Nu är vi igång på allvar med Ahlsells anläggning i Hallsberg. Torsdagen den 24 augusti tog vi första spadtaget för de tre byggnader på totalt 57 000 kvm som vi ska bygga åt dem. Från vår sida var det Martin Häller som tog spadtaget och han gjorde det i sällskap med Daniel Johansson från Ahlsell, Tommy Åstrand från SLP och Magnus Andersson, kommunalråd i Hallsbergs kommun. Nu har vi ett drygt års produktionstid framför oss. Läs mer här.

Läs mer

Minna Skyman blir ny landschef för Finland hos Logistic Contractor

Logistic Contractor har rekryterat Minna Skyman som chef för bolagets finska verksamhet. Idag arbetar hon som vd på Setterwalls advokatbyrå i Göteborg i Sverige, men har tidigare bland annat arbetat i sammanlagt 16 år på Skanska med områden som affärs- och verksamhetsutveckling samt internrevision. Minna Skyman tillträder tjänsten den 1 oktober och kommer även att ingå i Logistic Contractors ledningsgrupp. – Vi hälsar Minna varmt välkommen...

Läs mer

Nytt logistikuppdrag för Logistic Contractor, bygger 21 000 kvm åt LogiDev

LC har tecknat avtal med utvecklaren och fastighetsägaren LogiDev om att bygga en logistikanläggning på Fulleröområdet strax norr om Uppsala. Uppdraget omfattar en byggnad på 21 400 kvm, inklusive ett 2 000 kvm stort entresolplan. Ordervärdet uppgår till cirka 150 mkr och miljöcertifiering ska ske enligt Breeam nivå Excellent.   – LogiDev är en ny kund för oss som vi lärt känna väl efter att vi genomfört ett gemensamt...

Läs mer

LC bygger ny logistikanläggning åt Ahlsell för 600 mkr

Ahlsell fortsätter att investera i sitt logistikcentrum i Hallsberg och Logistic Contractor har fått förtroendet att uppföra två byggnader på sammanlagt 42 000 kvm samt ett kallager på 15 000 kvm. Ordervärdet uppgår till 600 mkr. Certifiering enligt Breeam nivå Excellent säkerställer byggnadernas långsiktiga hållbarhet inom viktiga områden som energianvändning, materialval och inomhusklimat. – Det här är ett mycket intressant projekt...

Läs mer

LC tecknar avtal med Verdion om byggandet av ytterligare en logistikanläggning

Logistikutvecklaren Verdion utökar sitt samarbete med Logistic Contractor. Avtal har tecknats om att uppföra en logistikanläggning på 15 000 kvm i Bäckebolområdet i Göteborg till ett ordervärde om cirka 200 mkr. Tidigare i år påbörjade Logistic Contractor byggandet av en liknande anläggning åt Verdion utanför Vaggeryd. Båda ska certifieras enligt Breeam, och för anläggningen i Göteborg är målsättningen att uppnå nivån Excellent. Vi...

Läs mer

Logistic Contractor i miljardaffär med H2 Green Steel

Logistic Contractor har tecknat avtal med H2 Green Steel om att uppföra delar av en anläggning för produktion av grönt stål i Boden. Avtalet omfattar en byggnad på 150 000 kvadratmeter och ordervärdet uppgår till cirka 1,7 miljarder kronor. Affären är villkorad av att H2 Green Steel beviljas finansiering för projektet. Ordervärdet kommer att inkluderas i Wästbygg Gruppens orderingång först efter att beställaren har erhållit ett positivt...

Läs mer

Första spadtaget i Vaggeryd för en modern logistikanläggning med hög hållbarhetsprofil

I fredags togs det första spadtaget för en ny logistikanläggning i området Stigamo Syd vid E4:an, strax utanför Vaggeryd. Här bygger Logistic Contractor, på uppdrag av logistikfastighetsspecialisten Verdion, en logistikfastighet på 20 500 kvm. Representanter från bland andra LC och Verdion fanns på plats i Vaggeryd för att ta det ceremoniella första spadtaget. —Vi är glada att vara här idag för att ta det första spadtaget för en modern...

Läs mer

Mathems anläggning prisades för Årets Bygge 2023

Igår, den 28 mars, tilldelades Mathem priset för Årets Bygge 2023 i kategorin Industri/Logistik/Butik.  Det är byggbranschens mest prestigefyllda pris inom samhällsbyggnad som delas ut av tidskriften Byggindustrin. Logistic Contractor har byggt och utvecklat anläggningen i Larsboda söder om Stockholm. Priset togs emot av Mikael Hemmingsen, projektledare Future Logistics på Mathem och Martin Häller, vice vd på Logistic Contractor Den 36 000 kvm...

Läs mer

Nytt logistikuppdrag för Logistic Contractor, bygger 31 000 kvm i Örebro

LC har fått i uppdrag av en internationell aktör att uppföra en logistikanläggning på 31 000 kvm i Örebro. Ordervärdet uppgår till cirka 200 mkr och anläggningen ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Byggstart planeras under första kvartalet 2023 med överlämning till beställaren innan året slut. Vi tackar för uppdraget och ser fram emot ett gott samarbete med beställaren under det kommande året. Det känns positivt att vi nu på...

Läs mer

Logistic Contractor uppför logistikanläggning i Vaggeryd

LC har tecknat avtal med logistikutvecklaren Verdion om att bygga en logistikanläggning på 17 000 kvm på totalentreprenad. Den nya anläggningen uppförs i logistiktäta Stigamoområdet utanför Vaggeryd, i direkt anslutning till E4. Ordervärdet uppgår till cirka 170 mkr och anläggningen ska certifieras enligt Breeam Very Good. Taket förbereds för att möjliggöra montage av solceller i framtiden. – Verdion är en intressant internationell...

Läs mer

Logistic Contractor i Finland tecknar avtal om logistikanläggning i Nurmijärvi

Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor i Finland, har skrivit avtal som totalentreprenör för en logistikanläggning i Ilvesvuori, Nurmijärvi med fastighetsbolaget, Kiinteistö Oy Koskelonteollisuus 1. Ytan uppgår till cirka 9000 kvm. Med närhet till Helsingfors stad och flygplats, rankas Ilvesvuori bland de bästa logistikområdena i Finland. Anläggningen kommer förses med bergvärme samt en solcellsanläggning och certifiering kommer...

Läs mer

Första spadtaget för Enköping Logistikcenter

I torsdags togs det första symboliska spadtaget för Enköping Logistikcenter. En anläggning på 80 000 kvm med starkt fokus på miljö och på människorna som ska jobba där. I april sålde Logistic Contractor marken till Genesta och tecknade samtidigt ett entreprenörsavtal gällande en 80 000 kvm stor logistikfastighet. Fastigheten byggs i linje med EU taxonomin och ska miljöcertifieras enligt BREEAM-SE med ambitionen att nå nivån Excellent. - Vi...

Läs mer

MARIA ANDERSSON NY EKONOMICHEF PÅ LOGISTIC CONTRACTOR

Maria Andersson tillträdde tjänsten som ny CFO på Logistic Contractor den 24 september. Hon efterträder Jessica Gårdmo som rekryterats till rollen som CFO för Wästbygg Gruppen, vilket kommunicerades genom ett pressmeddelande i början av april.

Läs mer

Första spadtaget för toppmodern logistikanläggning i Ulricehamn

Den 24 maj togs det första spadtaget för en toppmodern logistikanläggning i Ulricehamn. Det är Logistic Contractor som bygger och utvecklar fastigheten på 20 000 kvm åt Logistikpartner. Spadtaget togs gemensamt av Mats Pettersson, vd Logistikpartner, Stefan Petersson, vd Luna, Benn Karlberg, vd Logistic Contractor, Gustav Olsson, kommunchef Ulricehamns kommun samt Mikael Petersson, Företagarna Ulricehamn. — För Logistikpartner är det mycket...

Läs mer

Logistic Contractor i miljardaffär med Genesta

Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen AB (publ), säljer helägda projektbolaget Sneden AB till fondförvaltaren Genesta Property Nordic AB. Köpeskillingen uppgår till 945 mkr. I Sneden AB ingår det markområde på 133 000 kvm utanför Enköping som Logistic Contractor förvärvade under våren 2021. Sneden AB har även tecknat ett entreprenadavtal med Logistic Contractor om uppförandet av en logistikfastighet på cirka 80 000 kvm på...

Läs mer

Första spadtaget för Hemtex

Så var det första spadtaget avklarat för Hemtex nya logistikanläggning i Viared Väst utanför Borås. Spadtaget togs gemensamt av Asgeir Solheim, vd Fabritius Gruppen, Anders Lorentzson, vd Hemtex, Anders Fjeld vd KID, Kommunalråd Anette Carlson (M) Borås Stad, Kommunalråd Kerstin Hermansson (C) Borås Stad samt Benn Karlberg, vd Logistic Contractor. — För oss på Hemtex går en dröm i uppfyllelse! Logistikcenter och kontor i samma fastighet...

Läs mer

Logistic Contractor introducerar ny grafisk profil

Wästbygg Gruppen har byggt livsmiljöer i över 40 år och har utvecklats från ett lokalt företag, till ett börsnoterat bolag med en tydlig närvaro i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Logistic Contractor har varit en del av Wästbygg Gruppen sedan 2004 och sedan dess har ytterligare koncernbolag som verkar under olika varumärken, tillkommit. För att visa att man idag är en koncern bestående av specialiserade bolag med starka varumärken, byter...

Läs mer

Karin Brand utses till affärsutvecklare för Logistic Contractors Norrlandssatsning

Under hösten rekryterades Karin Brand till Logistic Contractor som projektchef i samband med att arbetet med att bygga upp en lokal organisation i norra Sverige inleddes. Karin Brand har nu fått nya arbetsuppgifter och tillträdde en tjänst som affärsutvecklare den 1 januari med försäljningsansvar för norra Sverige. – Efter att vi arbetat tillsammans en tid nu har jag kunnat konstatera att Karin har de egenskaper som krävs för att lyckas i...

Läs mer

Logistic Contractor avslutar 2021 med att teckna avtal om två nya projekt

Åt Klinga Logistikpark AB kommer LC att uppföra en logistikanläggning i Norrköping på 31 000 kvm, varav 6 000 kvm i ett entresolplan. Anläggningen utgör den första etappen i en ny logistikpark. Den uppförs i enlighet med beställarens miljöprogram och utformas för att ge möjlighet till certifiering i framtiden. Bland annat installeras en bergvärmeanläggning och taket förbereds för montering av solceller. Byggstart sker i början av april...

Läs mer

Logistic Contractor bygger lager åt livsmedelskedja i Västerås

Logistic Contractor har fått i uppdrag av Ica Fastigheter att bygga livsmedelskedjans nya lager för blommor i Västerås. Den totala ytan uppgår till 13 500 kvm, inklusive en kontorsdel på 950 kvm, och anläggningen ska utrustas med flera temperaturzoner. Certifiering ska ske enligt Breeam, med siktet inställt på att uppnå nivån Excellent. Ordervärdet uppgår till 197 mkr. Byggstart är planerad till mars 2022 med överlämning till Ica...

Läs mer

Logistic Contractor får uppdraget när Nordic Nest bygger ut

Logistic Contractor har tecknat avtal om att genomföra en andra utbyggnad av e-handelsföretaget Nordic Nests anläggning i Kalmar, denna gång på 14 000 kvm. Uppdragsgivare är M2 Gruppen, som äger fastigheten, och ordervärdet uppgår till 96 mkr. Produktionen påbörjas i början av nästa år och överlämning till beställaren är planerad till december 2022. Avtalet är villkorat av att bygglov beviljas. Så sent som hösten 2019 färdigställde...

Läs mer

Logistic Contractor AS i samarbete kring logistik- och industrimark i Holmestrand Naringspark i Norge

Logistic Contractor AS, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat en avsiktsförklaring om ett samarbete med Kaldnes Utvikling AS. Avtalet omfattar två tomter på vardera 20 000 kvm i Holmestrand Næringspark, 65 km sydväst om Oslo. Dessa tomter får Logistic Contractor rätt att marknadsföra i syfte att kontraktera företag som vill etablera sig i Holmestrand. I avtalet ingår också att Logistic Contractor kommer att ansvara för byggnationen. –...

Läs mer

Logistic Contractor förstärker bolagsledningen

Logistic Contractor AB gör en förändring i företagsledningen. Martin Häller, nuvarande operativ chef har utsetts till vice vd. Samtidigt har nuvarande vice vd, Anders Nilsson, tillträtt en helt nyinrättad tjänst som verksamhetsutvecklingschef. Förändringarna träder i kraft omedelbart. – På Logistic Contractor har vi flera år av kraftig tillväxt bakom oss och vi ser ett behov av att renodla ansvarsområdena och förstärka på...

Läs mer

Logistic Contractor etablerar sig med eget kontor i Luleå

Logistic Contractor håller på att bygga upp en lokal organisation i norra Sverige. Nyligen har Karin Brand rekryterats som projektchef och ytterligare rekryteringar pågår. Luleå har valts ut som etableringsort inför företagets Norrlandssatsning och nyligen tecknades ett hyresavtal med Diös om centralt belägna kontorslokaler. Inflyttning planeras till den 1 februari 2022. – Sedan 2019 har vi arbetat med byggnationen av Northvolts batterifabrik i...

Läs mer

Roger Carlelycke blir ny affärsutvecklingschef på Logistic Contractor

Logistic Contractor AB har utsett Roger Carlelycke till ny affärsutvecklingschef för verksamheten i Sverige. Roger Carlelycke har arbetat som affärsutvecklare på LC sedan mars i år, och han kom då närmast från en liknande tjänst på Bockasjö. Han tillträder sin nya tjänst omedelbart. – Affärsutvecklingschefen har en nyckelroll i företaget och under den rekryteringsprocess som varit har vi kunnat konstatera att Rogers kompetens och...

Läs mer

Logistic Contractor utvecklar och bygger 20 000 kvm i Ulricehamn

Logistic Contractor AB, som ingår i Wästbygg Gruppen, ska utveckla och bygga en logistikanläggning åt Logistikpartner i Ulricehamn på 20 000 kvm. Ett tolvårigt hyresavtal har tecknats med Logistikpartner med en basårshyra på 9,7 mkr. Anläggningen ska förses med ett automatiserat robotsystem för en effektiv hantering av lagerhållna artiklar. Certifiering enligt Miljöbyggnad Silver säkerställer att fastigheten lever upp till såväl Logistic...

Läs mer

Logistic Contractor AS förvärvar 266 000 kvm mark nära Gardermoens flygplats norr om Oslo

Logistic Contractor AS, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat avtal om förvärv av en tomt på cirka 266 000 kvm strax norr om Gardermoens flygplats i Norge. För tomten finns en färdig detaljplan och grovplanering av marken har påbörjats av säljaren. Köpeskillingen uppgår till cirka 233 miljoner norska kronor. Förvärvet genomförs i tre etapper där etapp ett om cirka 79 000 kvm betalas och tillträds senast den 1 juni 2022. De följande...

Läs mer

Wästbygg Gruppen ingår avtal om att förvärva Rekab Entreprenad

Wästbygg Gruppen, där Logistic Contractor ingår har idag den 24 september ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Rekab Entreprenad AB av ägarbolaget Trekcyd AB. Köpeskillingen uppgår till 230 mkr på skuldfri basis, där 147,2 mkr betalas kontant och 82,8 mkr genom återköp och överlåtelse av egna aktier. Förvärvet är villkorat av godkännande av Konkurrensverket medan finansieringslösningen av förvärvet är villkorat ett beslut...

Läs mer

Så bygger vi 55 000 kvm på en minut

Strax innan sommaren överlämnade vi det centrallager vi utvecklat och byggt i Örebro åt lågpriskedjan Dollarstore. Under byggandet av den 55 000 kvm stora anläggningen har vi dokumenterat hela processen både utvändigt och invändigt. Utifrån det materialet har vi nu sammanställt en film som visar hela förloppet från start till mål.

Läs mer

Logistic Contractor har anställt Joachim Björnström som Project Manager

I början av 2020 etablerades Logistic Contractor i Finland och nu förstärks organisationen i Helsingfors med en Project Manager. Till den tjänsten har Joachim Björnström rekryterats. Joachim kommer närmast från en liknande tjänst på YIT där han bland annat har arbetat med större infrastrukturprojekt. – Sedan våren 2020 har vi arbetat intensivt med att bygga nätverk och marknadsföra Logistic Contractors produkt på den finska marknaden....

Läs mer

Fredrik Jagersjö Rosell lämnar sin roll som affärsutvecklingschef på Logistic Contractor

Logistic Contractors affärsutvecklingschef, Fredrik Jagersjö Rosell, har valt att lämna sin tjänst på egen begäran för att anta ett nytt uppdrag utanför koncernen. Fredrik började som affärsutvecklare på Logistic Contractor 2018 och fick i slutet av 2019 rollen som affärsutvecklingschef. - Fredrik har gjort ett mycket bra jobb under sina år hos oss, både med att utveckla vår affär till att även innefatta industribyggnader och med att...

Läs mer

Logistic Contractor ingår joint venture om logistiktomt i Nyköping

Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat ett samarbetsavtal med statliga Orio AB om att i ett joint venture utveckla ett markområde på cirka 400 000 kvm i Nyköping – Nyköpings logistikpark. Utvecklingsarbetet kommer att ske via ett gemensamt projektbolag. Markområdet ägs idag av Orio och ligger i direkt anslutning till deras befintliga lager och distributionscentral. Genom avtalet förbinder sig Logistic Contractor att...

Läs mer

HydraSpecma på plats i sina nya lokaler

I maj kunde HydraSpecma flytta in i sin nya anläggning i Bårhult strax öster om Göteborg. I den 11 200 kvm stora byggnaden, uppförd av Logistic Contractor, finns nu HydraSpecmas svenska huvudkontor och en av koncernens många produktionsenheter. HydraSpecma är bland annat underleverantör till fordonsindustrin och i Bårhult monteras huvudsakligen slangsystem till tyngre applikationer. Merparten av leveranserna härifrån går till svenska kunder...

Läs mer

Hållbarhet i fokus på DHL Kastrup

När DHL planerade den terminal på Kastrups flygplats som Logistic Contractor nu bygger var långsiktig hållbarhet en viktig fråga. Resurser som sol, regn och grundvatten skapar förutsättningar för energieffektiv drift av den 26 000 kvm stora byggnaden. På taket kommer 1 900 kvm solceller att installeras som kommer att kunna generera upp till 280 MWh el till fastigheten varje år. Dagar när elproduktionen överstiger vad som behövs för det...

Läs mer

Vårt storbygge åt DHL på Kastrups flygplats börjar ta form

I november 2020 tecknade vi avtal med DHL om att bygga en ny paketterminal och kontor åt dem på Kastrups flygplats i Köpenhamn. Totalt är det 26 000 kvm som ska byggas samt ett parkeringsdäck på 7 500 kvm. Byggnaden börjar nu ta form. Projektet inleddes med att 3 000 pålar slogs ner i marken. Därmed skapades en stabil grund för byggnaden. Under hela våren har arbetet med att resa stålstommen pågått. Nu är nästan hela taket på plats och...

Läs mer

Logistic Contractor förvärvar 133 000 kvm markyta utanför Enköping

Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, har förvärvat 133 000 kvm mark i ett industriområde strax öster om Enköping genom köp av projektbolaget Sneden AB. Köpeskillingen uppgår till 165 mkr och Logistic Contractor tillträder projektbolaget den 28 maj. Säljare är KGK Fastigheter. – Vår ambition är att inom en treårsperiod ha utvecklat detta markområde för en eller två aktörer inom logistik eller industri. Läget, mitt i...

Läs mer

Logistic Contractor uppför fabriksbyggnad på 123 000 kvm i Jönköping åt Nobia

Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat avtal med köksspecialisten Nobia om att bygga deras nya produktionsanläggning söder om Jönköping. Den kommer att bli hela 123 000 kvm stor och uppförs i ett plan. Ordervärdet uppgår till cirka 460 mkr. Byggnaden ska certifieras enligt Breeam very good, vilket lägger stort fokus på hållbarhetsfrågan helt i linje med både Nobias och Logistic Contractors höga ambitioner inom detta...

Läs mer

Logistic Contractor AS inleder samarbete kring en logistiktomt sydväst om Oslo

Logistic Contractor AS, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat en avsiktsförklaring om ett joint venture med Nebula Eiendom AS och Oslo Square samt mäklarföretaget Colliers. Avtalet rör utveckling av en industri-/logistiktomt på cirka 35 hektar belägen i Sande, 60 kilometer sydväst om Oslo. Tomten är en del av ett större planerat industri- och logistikområde, där byggnation redan pågår åt ett tiotal andra aktörer. – Vi kommer nu...

Läs mer

Logistic Contractor stärker närvaron i Danmark, Norge och Finland

Logistic Contractor går in i 2021 med goda förutsättningar att etablera bolaget ytterligare på marknaderna i Danmark, Norge och Finland. På kontoren i de tre länderna finns nu starka försäljningsorganisationer på plats med erfarna medarbetare som har gedigen kompetens inom fastighetsutveckling och byggnation. Även supportorganisationen till de utländska dotterbolagen vid Logistic Contractors kontor i Göteborg har stärkts. – Jag är mycket...

Läs mer

Logistic Contractor rekryterar Roger Carlelycke som ny affärsutvecklare

Logistic Contractor rustar för fortsatt utveckling och förstärker sin organisation med en ny affärsutvecklare. Till den tjänsten har Roger Carlelycke rekryterats. Han kommer närmast från Bockasjö, där han har arbetat i tio år med projektledning och affärsutveckling av stora logistikfastigheter. Roger Carlelycke tillträder sin tjänst den 1 mars. – Vi är mycket nöjda med rekryteringen och att Roger Carlelycke ansluter till vårt redan...

Läs mer

Logistic Contractor bygger 39 000 kvm i Eskilstuna

Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat avtal med ett transport- och logistikföretag om att uppföra en logistikanläggning i Eskilstuna. Anläggningen, som ska användas för tredjepartslogistik, är på 39 000 kvm och ordervärdet uppgår till 220 mkr. – Vi ska lämna över fastigheten redan i början av januari nästa år. Det är en tajt tidplan för ett så här stort projekt, men vi känner oss trygga med vår produkt och...

Läs mer

Logistic Contractor säljer egenutvecklad logistikanläggning i Stockholm

Logistic Contractor AB, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat avtal med Niam AB som via en av sina fonder förvärvar en logistikanläggning under produktion i Farsta söder om Stockholm. Affären genomförs som en forward commitment där Niam AB tillträder fastigheten i samband med färdigställandet under första kvartalet 2022. Köpeskillingen uppgår till cirka 900 mkr. Byggnaden kommer efter färdigställandet att ha en yta på 36 000 kvm....

Läs mer

MatHem tar första spadtaget för framtidens lager i Larsboda

I februari blev det klart att MatHems nya, toppmoderna och miljöanpassade lager kommer att ligga i Larsboda, Stockholm. Tillsammans med Logistic Contractor  tecknades ett avtal om lagret, som planeras att tas i drift under 2022. I förra veckan togs det första spadtaget, och byggprojektet är nu officiellt invigt. – Detta är en oerhört viktig milstolpe för MatHem. Vårt nya lager kommer att innebära ett enormt uppsving för hela vår verksamhet....

Läs mer

Logistic Contractor bygger åt DHL på Kastrups flygplats i Köpenhamn

Logistic Contractor har tecknat avtal med DHL Copenhagen Hub Denmark A/S om att bygga en ny paketterminal och kontor på Kastrups flygplats i Köpenhamn. Anläggningen, som är på 26 000 kvm samt ett tillhörande parkeringsdäck på 7 500 kvm, uppförs inne på flygplatsområdet för hantering av ankommande och avgående flygfrakt. Ordervärdet uppgår till cirka 500 miljoner svenska kronor. – Det här är ett stort och intressant projekt som vi ser...

Läs mer

Logistic Contractor bygger ut Nordic Nests lager i Kalmar

Under hösten 2019 färdigställde Logistic Contractor lager och kontor åt e-handelsföretaget Nordic Nest strax utanför Kalmar. Fastighetsägaren M2 Gruppen har nu tecknat avtal med Logistic Contractor om en tillbyggnad av fastigheten. Ytterligare 12 000 kvadratmeter, varav huvuddelen lageryta, ska adderas till den ursprungliga byggnaden, som efter utbyggnaden blir nästan 20 000 kvm stor. Byggnationen påbörjas omgående och tillbyggnaden ska vara...

Läs mer

Logistic Contractor säljer logistikfastighet i Borås till Catena

Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, har idag tecknat avtal med Catena om försäljning av en egenutvecklad logistikfastighet på 38 000 kvm som är under produktion. Hyresgäst i fastigheten kommer att vara modeföretaget Nelly. Försäljningen sker preliminärt per den 1 februari 2021 genom en bolagsaffär till ett åsatt fastighetsvärde om 272 mkr. Fastigheten är belägen i ett utmärkt logistikläge vid den norra infarten till...

Läs mer

Logistic Contractor bygger logistikanläggning åt Catena

Logistic Contractor har fått i uppdrag av Catena att bygga en logistikanläggning i Åstorp i norra Skåne på 11 100 kvm. Hyresgäst i fastigheten kommer att bli Seafrigo Nordic, som är ett internationellt företag inom tredjepartslogistik med fokus på hantering och lagring av livsmedel. Fastigheten kommer därför att innehålla både kyl- och frysdel samt förses med reservkraft för att garantera drift även vid ett längre strömavbrott....

Läs mer

Logistic Contractor öppnar kontor i Oslo och Helsingfors

Logistic Contractor har tecknat avtal om centralt belägna kontorslokaler i Oslo och Helsingfors. Bolaget har varit verksamt på de båda marknaderna under en tid och i takt med att de lokala organisationerna växer krävs större lokaler. – Vi får positiv respons i båda länderna på Logistic Contractors produkter. Trots att både Norge och Finland haft större restriktioner än Sverige till följd av covid-19-pandemin under våren, för vi...

Läs mer

Logistic Contractor har rekryterat Johanna Kindlund som teknisk chef

Johanna Kindlund har rekryterats till en nyinrättad tjänst som teknisk chef på Logistic Contractor. I den rollen får hon ett övergripande ansvar för inköp och konstruktion och kommer bland annat att arbeta med att utveckla Logistic Contractors interna processer. Johanna Kindlund har tidigare arbetat både på Göteborgs Stads trafikkontor och på Trafikverket. – Johanna har stor erfarenhet från byggbranschen utifrån ett perspektiv som...

Läs mer

Logistic Contractor bygger svenskt huvudkontor och produktionsanläggning för HydraSpecma

Logistic Contractor har tecknat avtal med HydraSpecma om att bygga nya lokaler i Bårhult öster om Göteborg och nära Landvetters flygplats för företagets Göteborgsverksamhet. Den nya anläggningen blir 11 200 kvm stor och kommer dels att inrymma HydraSpecmas svenska huvudkontor och dels utrymmen för företagets produktion av hydraulikutrustning till fordonsindustrin. Anläggningen färdigställs under senvåren 2021 och ordervärdet är strax...

Läs mer

Logistic Contractor rekryterar Sales and Business Development Manager i Finland

Logistic Contractor utökar sin satsning på den nordiska marknaden. I slutet av 2019 registrerades ett finskt dotterbolag och den 1 april började René Lönnqvist sin tjänst som Sales and Business Development Manager. Uppdraget är att ansvara för försäljningen och etablera Logistic Contractor på den finska marknaden. – Logistic Contractor är den största aktören på den svenska logistikmarknaden och vi ser goda förutsättningar att på sikt...

Läs mer

Ett starkt 2019 för Wästbygg Gruppen

Wästbygg Gruppen gjorde återigen sitt bästa år någonsin. Rörelseresultatet ökade med tolv procent, intäkterna med sju procent och vi hade en orderingång på nästan en och en halv miljard kronor under fjärde kvartalet som tillsammans med våra pågående projekt resulterar i att vi går in i 2020 med en orderstock på nästan fyra miljarder kronor. Vårt starka resultat och en stadig orderstock ger oss en stabil grund för att driva Wästbygg...

Läs mer

Wästbygg har rekryterat Jenny Jakobson som marknads- och varumärkeschef

Till en nyinrättad tjänst som marknads- och varumärkeschef har Wästbygg rekryterat Jenny Jakobson. Jenny Jakobson har mångårig erfarenhet inom kommunikationsområdet. Innan hon kom till Wästbygg har hon arbetat med kommunikations- och marknadsföringsfrågor i olika roller på Mölnlycke Health Care i 14 år, bland annat som chef för bolagets inhouse-byrå. – Wästbygg växer och vi ser ett ökat behov av att arbeta mer strategiskt med både...

Läs mer